A
A
A
Kontrast

Remont chodnika wzdłuż ul. Powstańców Wielkopolskich

Remont chodnika wzdłuż ul. Powstańców Wielkopolskich

12 maja 2023

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią pracownicy Działu Bieżącego Utrzymania rozpoczęli renowację chodnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich. Po jego zakończeniu rozpocznie się remont zajezdni dworca PKS w Suwałkach.

Działania przy ul. Powstańców Wielkopolskich rozpoczęły się wraz z początkiem tygodnia i obejmują odcinek od ul. Zastawie do skrzyżowania z ul. Bohaterów. Po wschodniej stronie jezdni na 100-metrowym fragmencie wymieniana jest wysłużona nawierzchnia ciągu pieszego z płytki na odnowioną, równą i estetyczną kostkę typu polbruk. Zakończenie prac planowane jest w przyszłym tygodniu.

W zakres przeprowadzanej inwestycji wchodzą poniższe roboty budowlane: prace przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, wykonanie korytowania pod remontowane konstrukcje chodnika, wykonanie warstwy podbudowy, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej i roboty wykończeniowe.

Przypomnijmy, iż jest to kontynuacja remontu chodnika wzdłuż powyższej ulicy. W 2020 i 2021 roku został odnowiony odcinek o długości około 510 mb. po zachodniej stronie od skrzyżowania z ul. 41 Pułku Piechoty do skrzyżowania z ul. Zastawie.

Natomiast w drugiej połowie miesiąca rozpocznie się remont układu komunikacyjnego dworca PKS w Suwałkach, dzięki któremu teren zostanie dostosowany do obsługi pasażerskiej dla prywatnych przewoźników. Zaplanowane działania obejmują wykonanie nowego peronu dla obsługi pasażerskiej oraz wymianę nawierzchni z zużytych płyt chodnikowych na nawierzchnię z kostki typu polbruk.

 

Udostępnij: