A
A
A
Kontrast

Realizujemy plan prac remontowych

Realizujemy plan prac remontowych

4 maja 2023

Trwają kolejne prace związane z realizacją planu prac remontowych i odtworzeniowych nawierzchni dróg oraz chodników na terenie  miasta Suwałki. Obecnie pracownicy Działu Bieżącego Utrzymania Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach wykonują remont chodnika i budowę peronu komunikacji miejskiej przy ul. Generała Kazimierza Pułaskiego oraz kontynuują prace odtworzeniowe nawierzchni ciągu pieszego wzdłuż ul. Parowozowej. Zakończyła się również budowa nowego peron przy ul. T. Kościuszki. 

Nowy chodnik oraz perony przystanków komunikacji

Działania przy ul. Generała Kazimierza Pułaskiego rozpoczęły się w połowie kwietnia i obejmują odcinek od przejścia dla pieszych do skrzyżowania z ul. Knuta Olafa Falka. Po wschodniej stronie jezdni na 120-metrowym fragmencie przekładana jest nierówna nawierzchnia ciągu pieszego z kostki typu polbruk. Trwa również budowana peronu przystanku komunikacji miejskiej, który zostanie przeniesiony bliżej centrum miasta z lokalizacji Pułaskiego/Czarnoziem (11). Zakończenie prac planowane jest w pierwszej połowie maja.

 

Natomiast pod koniec ubiegłego miesiąca zakończyły się prace przy budowie nowego peronu na ul. gen. Tadeusza Kościuszki przy skrzyżowaniu z ul. Stefana Żeromskiego. W/w prace zostały wykonywane w związku ze zmianą przebiegu linii komunikacji miejskiej nr 19 i 21 w kierunku północnym z ul. Teofila Noniewicza na ul. gen. Tadeusza Kościuszki.

Odnowiona nawierzchnia chodnika przy ul Parowozowej

Równolegle kontynuowane są działania przy ul. Parowozowej, które rozpoczęły się w zeszłym roku ale ze względu na warunki atmosferyczne musiały zostać przerwane. Remont dotyczy około 165 mb ciągu na fragmencie od skrzyżowania z ul. Wylotową do skrzyżowania z ul. Zwrotniczą. Mieszkańcy ww. ulicy zyskają odnowioną nawierzchnię chodnika z kostki typu polbruk oraz zjazdy bramowe. Działania wykonywane są w ramach prac odtworzeniowych po budowie sieci gazowej.

 

Natomiast w maju zaplanowany jest m.in. remont na ok. 100-metrowym fragmencie chodnika  wzdłuż ul. Powstańców Wielkopolskich. Po wschodniej stronie drogi od skrzyżowania z ul. Bohaterów do skrzyżowania z ul. Zastawie wymieniona zostanie wysłużona nawierzchnia ciągu pieszego z płytki na odnowioną, równą i estetyczną kostkę typu polbruk.

Udostępnij: