A
A
A
Kontrast

Przy Różanej powstały nowe miejsca parkingowe

Przy Różanej powstały nowe miejsca parkingowe

23 kwietnia 2021

Zakończyły się już roboty drogowe przy ul. Różanej i Topolowej, które na przełomie marca i kwietnia prowadził Dział Bieżącego Utrzymania. To jedna z 20 inwestycji, która znalazła się w tegorocznym planie zadań Zarządu Dróg i Zieleni.

Roboty drogowe prowadzone przy ulicy Różanej były związane z przebudową układu komunikacyjnego. W ramach wykonanych prac powstały m.in. dodatkowe trzy miejsca parkingowe jak również utwardzono teren w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Zrealizowana inwestycja była wynikiem próśb mieszkańców ul. Różanej, którzy zwracali uwagę na niewystarczającą ilość miejsc parkingowych oraz niezagospodarowany teren.

Jednak to nie koniec inwestycji w tym rejonie. W chwili obecnej prace instalacyjne wykonuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach.

Natomiast przy ulicy Topolowej została wykonana naprawa nawierzchni chodnika, która uległa uszkodzeniu w wyniku inwestycji prowadzonej przez firmę zajmującą się wykonaniem przyłączy do gazu ziemnego. W wyniku tego, przez gestora sieci odtworzona została nawierzchnia chodnika od strony północnej, natomiast ZDiZ odtworzył pozostałą część w kierunku ul. Kolejowej. W ramach prac odtworzono nawierzchnię chodników z zachowaniem normatywnych spadków poprzecznych, wykonano zabezpieczenie skarp płytami ażurowymi, odtworzono zieleń w pobliżu prowadzonych prac.

Udostępnij: