A
A
A
Kontrast

Prace wykończeniowe na ul. 100-lecia Niepodległości

Prace wykończeniowe na ul. 100-lecia Niepodległości

9 lipca 2020
W tym tygodniu pracownicy Zarządu Dróg i Zieleni przystąpili do prac wykończeniowych przy budowie ulicy 100-lecia Niepodległości, którą do 15 maja bieżącego roku miała wybudować firma PRASKO Construction Sp. z o.o. W wyniku odstąpienia od umowy na budowę odcinka tzw. „wschodniej obwodnicy” łączącego ulicę Utrata z ulicą Sejneńską zmianie uległ termin realizacji inwestycji.
W celu przyspieszenia budowy odcinka drogi, jakże ważnego z punktu widzenia skomunikowania wschodniej i południowej części miasta, znaczną część prac wykonają pracownicy Działu Bieżącego Utrzymania. Ich działania będą obejmować prace przy niedokończonych obrzeżach, chodnikach, ścieżkach rowerowych oraz zatokach autobusowych.
Na pozostałą cześć robót, która obejmuje głównie ułożenie warstwy ścieralnej oraz wykonanie poziomego i instalacja pionowego oznakowania drogi, Miasto Suwałki ogłosiło przetarg. Wykonawcy mogą składać oferty do najbliższego piątku (10 lipca).
Zgodnie z dokumentacją przetargową realizacja inwestycji dofinansowanej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 powinna zakończyć się do 30 września.
Udostępnij: