A
A
A
Kontrast

Prace remontowe na ul. Paca

Prace remontowe na ul. Paca

12 sierpnia 2020

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią wraz z początkiem sierpnia rozpoczął się remontu ulicy Ludwika Michała Paca. W pierwszym etapie prac zostanie naprawiona nawierzchnia blisko 200 metrowego odcinka chodnika dla pieszych, przebiegającego wzdłuż zachodniej strony drogi osiedlowej łączącej ul. Alfreda Wierusza-Kowalskiego z ul. Armii Krajowej.

Zgodnie z porozumieniem zawartym w tym roku pomiędzy Miastem Suwałki a Suwalską Spółdzielnią Mieszkaniową dotyczącym finansowania prac w pierwszym etapie zostaną wykonane chodniki wraz z podbudową, zatoki parkingowe oraz zostanie zmodernizowane oświetlenie uliczne. W miejscu starych slupów pojawią się nowe konstrukcje a sodowe oprawy zastąpią energooszczędne ledy.

Praca wykonują pracownicy Działu Bieżącego Utrzymania Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.

Udostępnij: