A
A
A
Kontrast

Prace remontowe mostów i kładek dla pieszych

Prace remontowe mostów i kładek dla pieszych

30 listopada 2022

Renowacja barierek, malowanie balustrad, uzupełnianie nawierzchni stożków i przyczółków. Jeszcze do końca listopada będą trwać prace remontowe obiektów mostowych na terenie Miasta Suwałki.

Mosty i kładki stanowią newralgiczne składowe sieci dróg publicznych, niejednokrotnie decydując o ich przydatności eksploatacyjnej. Niestety konstrukcje takich obiektów szczególnie szybko ulegają korozji pod wpływem m. in. środków chemicznych stosowanych do zwalczania gołoledzi na drogach. Równie niekorzystnie wpływają na nie zmienne warunki atmosferyczne, a przede wszystkim wielokrotne przejścia temperatury przez 0°C w okresie zimowym. Właśnie z tych powodów Zarząd Dróg i Zieleni, jako zarządca obiektów inżynierskich w Suwałkach zobowiązany jest do przeprowadzania okresowych kontroli ich stanu.

W związku z powyższym od początku września trwają bieżące prace remontowe kładek i mostów na terenie miasta wskazanych w zaleceniach pokontrolnych wynikających z przeglądu tych obiektów. W ramach prac wykonane zostały m. in. nowe powłoki antykorozyjne na barierkach i balustradach oraz uzupełnione nawierzchnie stożków i przyczółków na obiektach.

Inwestycje wykonano na kładkach na ul. Gen. W. Sikorskiego, na ul. Krasickiego oraz ul. Waryńskiego. Działania prowadzone są również na dwóch mostach: na ul. Utrata oraz na ul. Bakałarzewskiej.

Przeprowadzane prace poprawią stan techniczny mostów i kładek jak i bezpieczeństwo użytkowników tych obiektów.

Udostępnij: