A
A
A
Kontrast

Prace modernizacyjne wzdłuż ul. Raczkowskiej

Prace modernizacyjne wzdłuż ul. Raczkowskiej

11 kwietnia 2022

Obecnie trwa przebudowa czterech peronów przystankowych przy ul. Raczkowskiej.  Pierwsze prace rozpoczęły się pod koniec zeszłego roku jednak ze względu na warunki atmosferyczne dokończenie działań zaplanowano na najbliższe tygodnie. W ramach inwestycji wykonany zostanie również ciąg pieszo-rowerowy o łącznej długości prawie 1 km. Prowadzone pracą przyczynią się do ułatwienia korzystania z komunikacji miejskiej oraz zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

W wyniku prowadzonych prac przebudowane zostaną dwie zatoki autobusowe w pobliżu ul. Szafirowej oraz dwa przystanki w okolicy Podlaskiego Oddziału Celno-Skarbowego w Suwałkach. W wyniku działań przeprowadzanych przez pracowników Działu Bieżącego Utrzymania powstanie nowa, betonowa nawierzchnia zatok autobusowych oraz przebudowie ulegnie nawierzchnia peronów – zostanie wyrównana oraz wymieniona kostka betonowa.

Ponadto w ramach prowadzonej inwestycji powstanie ciąg pieszo-rowerowy po wschodniej stronie ul. Raczkowskiej, na odcinku od granic administracyjnych Miasta Suwałki do ul. Brylantowej. Nowy odcinek będzie liczył 820 metrów i w większości będzie miał nawierzchnię bitumiczną. Ciąg pozwoli na bezpieczne poruszanie się pieszych oraz rowerzystów w okolicach Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Zakończenie wszystkich prac planowane jest w pierwszej połowie maja.

Udostępnij: