A
A
A
Kontrast

Prace modernizacyjne wzdłuż suwalskich ulic

Prace modernizacyjne wzdłuż suwalskich ulic

4 lipca 2024

Zakończyły się roboty drogowe przy ul. Legionów, które na przełomie maja i czerwca prowadził Dział Bieżącego Utrzymania. Natomiast obecnie trwają dalsze prace modernizacyjne ciągów pieszo-rowerowych.

Roboty drogowe wzdłuż ulicy Legionów

Roboty drogowe prowadzone przy ulicy Legionów były związane z przebudową układu komunikacyjnego. W ramach wykonanych prac powstały m.in. dodatkowe cztery miejsca parkingowe jak również utwardzono teren w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Inwestycja została zrealizowana na wniosek Radnego Adama Ołowniuka oraz mieszkańców ww.  ulicy, którzy zwracali uwagę na niewystarczającą ilość miejsc parkingowych oraz niezagospodarowany teren.

Jednak to nie jedyne prace drogowe prowadzone obecnie na terenie Miasta Suwałki.

Prace odtworzeniowe na suwalskich bulwarach

Na suwalskich bulwarach nad rzeką Czarna Hańcza zakończyły się właśnie prace odtworzeniowe nawierzchni chodników związane z inwestycją prowadzoną przez firmę zajmującą się wykonaniem przyłączy elektrycznych do ogródków gastronomicznych w okolicach Starej Łaźni. W ramach prac remontowana jest nawierzchnia chodników z zachowaniem normatywnych spadków, odtwarzana też jest zieleń w pobliżu prowadzonych prac.

Prace remontowe na ul. Pogodnej

Aktualnie wznowiono prace remontowe na ulicy Pogodnej, pracownicy Działu Bieżącego Utrzymania ZDiZ w Suwałkach wymienią nawierzchnię chodników oraz zjazdów. W wyniku przeprowadzonych działań zostanie wyremontowany ciąg pieszy o długości 220 mb i powierzchni 540 m2. Dodatkowo przy wsparciu finansowym pobliskich przedsiębiorców powstaną dodatkowe miejsca parkingowe, które ułatwiają prowadzenie im działalności gospodarczej oraz zlikwidują problematyczne parkowanie pojazdów wzdłuż ul. Pogodnej.

Udostępnij: