A
A
A
Kontrast

Prace drogowe przy ul. Mickiewicza na finiszu.

Prace drogowe przy ul. Mickiewicza na finiszu.

27 czerwca 2020

Dobiegają końca prace w pasie drogowym przy ul. Mickiewicza. Na blisko półkilometrowym odcinku od ul. Wawrzyńca Gałaja do ul. ks. Kazimierza Hamerszmita Zarząd Dróg i Zieleni realizuje inwestycje polegającą na kompleksowej wymianie nawierzchni wraz z wykonaniem podbudowy ciągu pieszo-rowerowego. Uszkodzone płyty chodnikowe zostaną zastąpione estetyczną i wytrzymałą kostką brukową. Dodatkowo w ramach prowadzonych działań zostanie wykonana zatoka autobusowa oraz wjazdy na parkingi znajdujące się przy punktach usługowych. Ponadto zostanie zmodernizowane oświetlenie uliczne. W miejscu starych słupów z oprawami sodowymi pojawią się całkowicie nowe aluminiowe konstrukcje z energooszczędnymi lampami typu LED.

Realizowana inwestycja, która zostanie zakończona w najbliższych tygodniach, usprawni komunikację pieszo-rowerową po obu stronach ul. Mickiewicza. Do tej pory, z uwagi na zły stan nawierzchni, piesi i rowerzyści przemieszczali się głównie południową stroną. Nowy ciąg-pieszo rowery z pewnością ułatwi dostęp do bulwarów, które coraz częściej odwiedzane są przez mieszkańców miasta.

Bezpośrednio po zakończeniu inwestycji pracownicy Zarządu Dróg i Zieleni przeniosą się na ul. 100-lecia Niepodległości. W związku z zakończeniem współpracy przez Miasto Suwałki z firmą PRASKO, która był wykonawcą ww. odcinka tzw. „Trasy wschodniej”, ZDiZ wykona część prac objętych inwestycją m.in. dokończenie wykonania nawierzchni  chodników, wjazdów a także spoinowanie nawierzchni zatok autobusowych.

Udostępnij: