A
A
A
Kontrast

Powietrze dla „Dębu Wolności”

Powietrze dla „Dębu Wolności”

13 lipca 2022

W parku Konstytucji 3 Maja rozpoczęła się wymiana ziemi i napowietrzenie korzeni pod „Dębem Wolności”, wiekowym dębem szypułkowym, który przez lata urósł do rangi patriotycznego symbolu Suwałk. Celem tych prac jest poprawa warunków siedliskowych drzewa. To pierwsza taka operacja w mieście. 

Dąb Wolności, do objęcia zabiegiem został wyznaczony w ramach ekspertyzy dendrologicznej zleconej przez Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach, dotyczącej oceny stanu zdrowotnego drzewa. Okazało się, iż drzewo rośnie w złych warunkach siedliskowych, które negatywnie wpływają na jego stan fitosanitarny. Głównym czynnikiem ograniczającym witalność drzewa jest znaczne zagęszczenie gruntu oraz ograniczenie przepuszczalności strefy pod okapem korony spowodowane zabrukowaniem terenu.

W związku z powyższym w najbliższym czasie zostaną wykonane prace poprawiające warunki życia drzewa z zastosowaniem technologii sprężonego powietrza. Korzenie zostaną oczyszczone przy pomocy urządzenia Air Spade, dzięki któremu przy wykorzystaniu strumienia sprężonego powietrza możliwe jest praktycznie nieinwazyjne rozluźnienie i napowietrzenie struktury gleby. Ponadto w obrębie strefy odbrukowanej, a znajdującej się pod okapem korony zostaną wykonane otwory napowietrzające system korzeniowy na głębokości 50-100 cm o gęstości 4 otwory na 1 mkw.

Kolejnym etapem poprawy warunków siedliskowych drzewa będzie korytowanie na głębokość 20-30 cm w celu przygotowania terenu pod wymianę podłoża.

Obydwa opisywane powyższej procesy dzięki zastosowaniu odpowiednich dysz w urządzeniu Air Spade będą bezinwazyjne w zakresie systemu korzeniowego, a umożliwią przeprowadzenie wymiany gruntu wokół drzewa.

Po zabiegu wymiany gleby zostanie rozłożona warstwa zrębków drzewnych, które mają utrzymywać prawidłowe parametry glebowe oraz zostaną posadzone rośliny okrywowe zmniejszające penetrację wokół drzewa.

Poprawa właściwości fizycznych i chemicznych gleby wokół korzeni stworzy możliwość utrzymania witalności tego niezmiernie cennego drzewostanu.

Udostępnij: