A
A
A
Kontrast

Półmetek „Akcji zima 2022”

Półmetek „Akcji zima 2022”

25 stycznia 2022

Blisko 1000 ton soli oraz tyle samo ton mieszanki piasku z solą zużyto do tej pory do utrzymania ulic oraz ciągów pieszych w ramach tegorocznej „Akcji zima”. I choć to dopiero półmetek akcji oraz do minionego tygodnia nie występowały duże opady śniegu to powyższe liczby mogą robić wrażenie.

Zimowe utrzymanie dróg i chodników w mieście

W trakcie „Akcji zima”, która trwa od 1 listopada do 31 marca obowiązkiem wykonawcy jest zajmowanie się zimowym utrzymaniem dróg i chodników w mieście. Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach pełni obowiązek wykonawczy i nadzorczy nad wszelkimi pracami związanymi z zimowym utrzymaniem dróg publicznych i dróg wewnętrznych, które podlegają pod Zarząd Dróg w granicach administracyjnych Miasta Suwałki.

Należy tutaj podkreślić, iż Zarząd Dróg i Zieleni nie utrzymuje dróg osiedlowych, prace porządkowe na tych ciągach komunikacyjnych pełnią zarządcy osiedli. Do prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg należy odśnieżanie, zapobieganie i likwidacja śliskości zimowej oraz wywóz śniegu z miejsc jego nadmiernego nagromadzenia.

Standardy utrzymanie dróg oraz wykorzystywany sprzęt

Drogi w mieście podzielone są na pięć standardów zimowego utrzymania. W pierwszej kolejności odśnieżane są ulice w centrum miasta oraz najczęściej uczęszczane trasy takie jak ul. Utrata, Gen. K. Pułaskiego oraz Gen. Z. Podhorskiego.  Drogi przyporządkowane do kolejnych standardów odśnieżane są sukcesywnie według natężenia na nich ruchu samochodowego.

W ostatnich dniach na ulice Suwałk wyjeżdżało 4 samochody z pługami i posypywarkami, 1 koperko-ładowarka odśnieżająca parkingi oraz 4 ładowarki i 2 samochody ciężarowe odśnieżające ulice i wywożące śnieg. Natomiast chodniki były odśnieżane przez 3 ciągniki rolnicze, a 7 brygad mobilnych odśnieżało przejścia dla pieszych oraz przystanki komunikacji miejskiej i schody. Ponadto celem wsparcia sprzętowego Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach podpisał umowy z dwiema firmami zewnętrznymi, które zobowiązane są do wsparcia działań Zarządu w sytuacjach dużych opadów śniegu.

Aby zapewnić ciągłość dyżurów 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę, opracowywany jest grafik na każdy miesiąc Akcji Zimowej, gdzie kilkadziesiąt osób zaangażowanych w akcję podzielona jest na trzy zmiany. Przy wystąpieniu intensywnych opadów śniegu pracownicy, którzy kończą swoją zmianę zostają w pracy dłużej lub przychodzą wcześniej aby zapewnić wsparcie podczas odśnieżania dróg i chodników.

Monitoring dróg oraz całodobowy dyżur

Sytuacja na suwalskich ulicach i chodnikach jest stale monitorowana. Oczywiście dotyczy to wyłącznie obszaru kontrolowanego przez Zarząd Dróg i Zieleni. Zdarza się często, że do dyżurującego pracownika akcji „Zima”, który odbiera telefony od mieszkańców miasta z sygnałami o lokalizacjach wymagających dodatkowej interwencji, osoby telefonujące wskazują tereny należące do spółdzielni mieszkaniowych czy też wspólnot mieszkaniowych. Należy pamiętać, iż jest to teren prywatny, za który bezpośrednio odpowiada albo właściciel albo wyznaczony przez niego zarządca nieruchomości.

Pracownicy Zarządu Dróg i Zieleni pełnią całodobowe dyżury, przyjmując zgłoszenia dotyczące zimowego utrzymania dróg administrowanych przez jednostkę. Po otrzymaniu zgłoszenia natychmiast podejmowana jest interwencja. Dyżurny akcji zimowej zgłoszenia przyjmuje pod numerem telefonu 517 424 600.

Oprócz pełnienia dyżuru telefonicznego przez Dyżurnego akcji „Zima”, odbywa się także objazd suwalskich dróg.

 

– W godzinach porannych rozpoczyna się objazd wszystkich ulic. Oceniana jest jakość odśnieżenia i w razie potrzeby operatorzy sprzętu od razu są kierowani w rejon wymagający interwencji. W sytuacji kiedy jest więcej śniegu i zlecane są prace firmom zewnętrznym, ich praca jest na bieżąco oceniania. Kontrola jakości świadczonych usług obejmuje także uliczki na osiedlach domów jednorodzinnych pozostających w utrzymaniu ZDiZ. W przypadku stwierdzenia w danej lokalizacji zalegającego śniegu, obsługująca rejon firma natychmiast wzywana jest do dokonania poprawek – informuje H. Leszczyński, koordynator akcji.

 

Suwalski Zarząd Dróg i Zieleni zarządza w imieniu samorządu drogami publicznymi, których łączna długość wynosi ponad 200 km. W tegorocznych działaniach uczestniczy także 2 firmy zewnętrzne, z którymi ZDiZ podpisał umowę w zakresie odśnieżania ulic i chodników.

Udostępnij: