A
A
A
Kontrast

Podsumowujemy nasadzenia zieleni w 2022 roku

Podsumowujemy nasadzenia zieleni w 2022 roku

15 stycznia 2023

Ponad 39 500 sztuk posadzonych kwiatów, bylin, krzewów i cebulek na miejskich zieleńcach, trawnikach i w pasach drogowych podczas wiosennych i letnich nasadzeń. Przeszło 140 sztuk drzew posadzonych wzdłuż suwalskich ulic oraz założenie 9 600 m2 nowych trawników. Dodatkowo liczne prace remontowe i konserwacyjne związane z obiektami rekreacyjnymi. Tak wyglądał 2022 rok w obszarze miejskiej zieleni, znajdującej się w utrzymaniu Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.

O tym, jak istotne i korzystne dla ludzkiego dobrostanu jest spędzanie czasu na świeżym powietrzu wśród natury oraz jak ważna jest aktywność fizyczna nie trzeba nikogo przekonywać. Aby mieszkańcy Suwałk mogli w pełni doświadczać pozytywnego wpływu przyrody pracownicy Działu Zieleni Miejskiej wykonali w minionym roku szereg „zielonych” zadań związanych z nasadzeniami nowych roślin oraz pielęgnacją już istniejących. Działania realizowane były z zakresu zadań własnych oraz w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego.

Nasadzenia kwiatów i krzewów

W minionym roku pracownicy Działu Zieleni Miejskiej Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach pracowali w wielu miejscach miasta. Wykonywane były m.in. renowacje trawników, pielęgnacje rabat i kwietników, a także układanie kwietnego napisu promującego miasto – Pogodne Suwałki. Po raz drugi znajdował się on na skwerze położonym u zbiegu ul. gen. Podhorskiego i ul. Grabowej. Do jego wykonania wykorzystano łącznie 2 tyś. begonii i aksamitek pochodzących z własnej plantacji ZDiZ przy ul. Sejneńskiej.

Łącznie w 2022 roku zieloną przestrzeń Suwałk ozdobiło prawie 40 tys. roślin, wśród których znajdowały się kwiaty sezonowe (27 753 szt.), byliny (2 053 szt.) oraz krzewy (7 155 szt.), a także cebulki kwiatowe (2 540 szt.). W zależności od pory roku na suwalskich trawnikach, skwerach i rabatach pojawiały się różne gatunki roślin. Tradycyjnie podczas nasadzeń królowały bratki, stokrotki oraz begonie i pelargonie. Warto tutaj wspomnieć o działaniach przeprowadzonych w Parku Konstytucji 3 Maja. Tam posadzonych zostało blisko 13 tyś. nowych roślin podczas wiosennych oraz jesiennych nasadzeń.

Pielęgnacja drzewostanu

Pracom pielęgnacyjnym była poddawana również trochę większa zieleń, czyli drzewa. Wiosną oraz jesienią zostały wykonane cięcia formujące, nadające kształt drzewom. Ponadto pracownicy Działu Zieleni Miejskiej usuwali martwe lub połamane przez wiatr konary i pasożytniczą jemiołę.

W minionym roku posadzone zostały 142 szt. nowych drzew. Najwięcej wśród nich było lip, brzóz, jesionów oraz klonów. Nowe nasadzenia pojawiły się na suwalskich bulwarach oraz wzdłuż ul. gen. W. Sikorskiego.

W 2022 roku po raz pierwszy w Suwałkach została wykonana operacja wymiany ziemi oraz napowietrzania korzeni pod „Dębem Wolności”. Podczas prac zastosowano technologię sprężonego powietrza, a korzenie  oczyszczono przy pomocy urządzenia Air Spade. Dzięki temu przeprowadzone działania były bezinwazyjne w zakresie systemu korzeniowego i umożliwiły przeprowadzenie wymiany gruntu wokół drzewa. Poprawa właściwości fizycznych i chemicznych gleby wokół korzeni stworzyły możliwość utrzymania witalności tego niezmiernie cennego drzewostanu.

Zielone ronda oraz skarpa

W ramach zagospodarowywania nowych miejsc na mapie Suwałk zazieleniły się dwa ronda oraz obsadzona została skarpa przy ul. Chopina.  Rondo im. A. Seredyńskiego u zbiegu ulic Pileckiego i Północnej oraz rondo im. Józefa Gajewskiego pokryła różnorodna i barwna roślinność. Posadzona została m.in. kostrzewa sina, sosna górska, świdośliwka oraz jeżówka purpurowa.   Natomiast na skarpie przy ul Chopina zostało zasadzonych w sumie 3 000 szt. traw, bylin i krzewów. Inwestycja ta została wykonana w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego.

Kolejnym ważnym działaniem pracowników Działu Zieleni Miejskiej było sadzenie krzewów w pasie środkowym jezdni ul. gen. K. Pułaskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Świerkową i Tysiąclecia Litwy do skrzyżowania z ul. Fryderyka Chopina. Wzdłuż ww. ulicy pojawiło się około  2 000 sztuk krzewów –  tawułowców oraz pigwowców.

Mała architektura miasta

Zieleń to jednak nie tylko same rośliny. To również niezbędna mała infrastruktura, która umożliwia ich komfortowe podziwianie. W 2022 roku w Suwałkach pojawiło się 18 nowych ławek, m.in. w Parku Północnym i wzdłuż ulicy ks. Ks. Jerzego Jana Zawadzkiego i ul. M. M. Świtalskiego. Ponadto prowadzone były prace konserwacyjne (malowanie oraz wymiana zużytych elementów) tych już postawionych, których pod opieką ZDiZ w Suwałkach jest kilkaset sztuk.

Udostępnij: