A
A
A
Kontrast

Podsumowanie konsultacji ws. wyglądu parku przy ul. Putry.

Podsumowanie konsultacji ws. wyglądu parku przy ul. Putry.

13 kwietnia 2021

Zakończyły się konsultacje społeczne ws. wyglądu parku przy ul. Putry. Gotowa jest również ostateczna koncepcja wyglądu tego miejsca. Teraz mieszkańcy Suwałk, w ramach przeprowadzonego konkursu, będą mogli wybrać nazwę skweru. Nabór wniosków z nazwami rozpocznie się 19 kwietnia, a autor zwycięskiej nazwy otrzyma 1000 zł nagrody.

Podsumowanie konsultacji społecznych

Konsultacje nt. wyglądu parku przeprowadzono na przełomie lutego oraz marca., Wpłynęło w nich kilka uwag, które w części zostały uwzględnione.

Jednym z postulatów mieszkańców było wprowadzenie nasadzeń rodzimych drzew oraz kwitnących krzewów. Pierwotna wersja koncepcji zakładała nasadzenia gatunków takich jak: klon pospolity, brzoza brodawkowata, wierzba biała, lipa drobnolistna czy jarząb pospolity, a więc drzew rodzimych. Spośród kwitnących krzewów proponuje się tawułę wczesną, van Houtte’a i brzozolistną, a poza nimi uwzględniono także nasadzenia bylin.

Wśród otrzymanych uwag pojawiły się także głosy sugerujące zwiększenie ilości miejsc do odpoczynku. Przedkładana koncepcja zagospodarowania przewiduje umieszczenie m. in. stojaków na rowery oraz 17 ławek: przy stołach do gry (2 szt.) i trampolinach (3 szt.) oraz wzdłuż istniejących i projektowanych ciągów komunikacyjnych (razem 12 szt.). Kosze rozplanowano przy każdym z wejść do parku (5 szt.) oraz w punktach węzłowych (3 szt.), co na obszarze o powierzchni ok. 8 000 m2 uważa się za liczbę wystarczającą. Pod uwagę wzięto umieszczenie dodatkowych stołów do gry (4 szt.). W parku zostaną również zamontowane hamaki.

Jedną z potrzeb zgłoszonych podczas konsultacji było także wprowadzenie dodatkowych ścieżek spacerowych. Koncepcja zaadaptowana przez Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach proponowała zachowanie istniejących ciągów komunikacyjnych (ok. 534 m2) oraz utworzenie nowych (ok. 443 m2) wraz z miejscami na umieszczenie ławek i stołów, dających łącznie ok. 977 m2 nawierzchni utwardzonej, w związku z czym postulat uważa się za spełniony.

Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowane jest na początku III kwartału tego roku.

 

Konkurs na nazwę Parku

Kolejnym etapem jest przeprowadzenie konkursu na nazwę Parku.

Konkurs i jego regulamin został już opracowany, a jego reguły są następujące:

  • Od 19 kwietnia do 3 maja można będzie składać propozycje nazwy Parku poprzez wysłanie jej na adres mailowy bpm@um.suwalki.pl wypełniając specjalny formularz dostępny w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Suwałki.
  • Jedna osoba może wysłać tylko jedną propozycję, natomiast jeżeli pojawią się takie same nazwy to pod uwagę będzie brana kolejność zgłoszenia.
  • Po zebraniu propozycji zbierze się 6-osobowa komisja powołana przez Prezydenta Suwałk która wybierze z nadesłanych nazw 10 propozycji.
  • Będą one przedmiotem sondy internatowej. Sonda rozpocznie się 10 maja i potrwa do 23 maja.

Wyniki oraz zwycięzcę konkursu poznamy 24 maja. Osoba, która wygra głosowanie w nagrodę otrzyma 1000 zł.

Udostępnij: