A
A
A
Kontrast

Piesi zyskają kolejne wygodne chodniki!

Piesi zyskają kolejne wygodne chodniki!

22 września 2023

Piesi zyskają kolejne wygodne chodniki. Obecnie trwają remonty ciągów pieszych na ul. Topolowej oraz na ul. Lipowej.

Z końcem sierpnia ruszyła przebudowa chodnika po zachodniej stronie ulicy Topolowej, która obejmuje odcinek od ulicy Grabowej do ulicy Lipowej. Nowa nawierzchnia ułożona zostanie z kostki typu polbruk, dodatkowo na całej długości remontowanego chodnika nastąpi wymiana krawężników.

Bezpośrednio po zakończeniu powyższych działań pracownicy Zarządu Dróg i Zieleni przeniosą się na pobliską ul. Lipową. Wyremontowany tam zostanie ciąg pieszy na obszarze od ul. Topolowej do ul. Świerkowej. Nowa nawierzchnia z kostki typu polbruk wraz z nowymi krawężnikami zostanie ułożona na odcinku o długości ok 100 mb.

Wszystkie prace na ulicach mają zakończyć się w pierwszej  połowie października br.

Remonty chodników wzdłuż ulicy Lipowej oraz ulicy Topolowej były zaplanowane w planie prac ZDiZ w Suwałkach na 2023 rok. Przypomnijmy, iż w tym roku wybudowano odcinek ciągu pieszego na ul. Sobieskiego oraz wykonano remonty ciągów pieszych m.in. wzdłuż ulicy Powstańców Wielkopolskich, ul. Parowozowej, ul. gen. Z. Podhorskiego i modernizację zajezdni dworca PKS w Suwałkach.

Udostępnij: