A
A
A
Kontrast

Pierwsza strefa „Kiss & Ride” w Suwałkach

Pierwsza strefa „Kiss & Ride” w Suwałkach

4 kwietnia 2024

Chwila na bezpieczne zatrzymanie samochodu, pożegnanie pasażera i odjazd. Tak w skrócie opisać można zasadę działania strefy parkingowej typu „Kiss and Ride”, czyli „Pocałuj i jedź”. Tego typu rozwiązanie ma powstać przy Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach przy ul. Wojska Polskiego. Do końca kwietnia Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach opracuje plan wdrożenia tego pomysłu w życie.

Strefa „Kiss & Ride”, która znana jest jako obszar, gdzie kierowcy na chwilę zatrzymują się, aby pasażerowie mogli szybko wsiąść lub wysiąść z pojazdu, jest popularna w wielu miastach na świecie. Niestety, w Polsce, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ruchu drogowego, brakuje bezpośredniej definicji takiego obszaru. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. nie zawierają odpowiednich regulacji odnoszących się do strefy „Kiss & Ride”, co implikuje brak znaków drogowych określających tę przestrzeń.

Wobec braku wyraźnych uregulowań prawnych, sugerowanym rozwiązaniem, zgodnym z obowiązującymi przepisami, jest ustawienie znaków pionowych B-35, które informują o „zakazie postoju” w określonych godzinach. Równocześnie proponuje się ustalenie limitu czasowego na zatrzymanie pojazdu do 2 minut, co umożliwi krótkotrwałe zatrzymanie.

Do końca kwietnia pracownicy Zarządu Dróg i Zieleni opracują dokumentację stałej organizacji ruchu oraz ustawią odpowiednie oznakowanie pionowe.

Powstanie strefy „Kiss & Ride” jest wynikiem interpelacji złożonej przez radnego Kamila Klimka, który zwrócił uwagę na problem z parkingiem przy Szkole Podstawowej nr 4, występujący głównie w godzinach porannych. Utworzenie powyższej strefy „Pocałuj i jedź” należy potraktować jako pilotaż służący ocenie skuteczności takiego rozwiązania, które w przyszłości ewentualnie będzie można wprowadzić przy innych suwalskich szkołach, m.in. przy Szkole Podstawowej nr 9.

strefa-jazdy Pierwsza strefa „Kiss & Ride” w Suwałkach
Udostępnij: