A
A
A
Kontrast

Odśnieżanie chodników w mieście

Odśnieżanie chodników w mieście

25 stycznia 2024

W ramach utrzymania zimowego dróg Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach prowadzi działania zmierzające do zminimalizowania niedogodności wynikających z panujących warunków atmosferycznych, a nie do ich całkowitego wyeliminowania. Taka zasada dotyczy zarówno dróg jak również ciągów pieszych oraz rowerowych.

Kto odpowiada za odśnieżanie chodników?

Obowiązek utrzymania czystości chodnika w Polsce jest regulowany przez ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach​​​​​​​​​​. W mieście odpowiedzialność za utrzymanie czystości i porządku na chodnikach dzieli się między zarządcę drogi a właścicieli nieruchomości. Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach odpowiada za kluczowe arterie, przystanki komunikacyjne oraz wybrane tereny publiczne, natomiast właściciele nieruchomości – za chodniki położone wzdłuż ich posesji. W Suwałkach w samych pasach dróg publicznych jest ponad 77,5 ha ciągów pieszych i pieszo-rowerowych.

Jednostka miejska reaguje na wszelkie opady atmosferyczne i nagłe zmiany temperatur, które potrafią wywołać niebezpieczną śliskość na miejskich traktach i przy przystankach autobusowych. Jednak ze względu na panujące warunki atmosferyczne sytuacja na chodnikach jest dynamiczna. Gdy pada śnieg – na ścieżkach występuje nabój śnieżny, natomiast podczas deszczu – śnieg robi się luźny,  grząski lub odwrotnie – ubity, zadeptany, przez co bardzo śliski. Pracownicy ZDiZ w Suwałkach codziennie dbają o bezpieczeństwo pieszych, nawet jeżeli nie występują opady atmosferyczne. Odśnieżane i posypywane piaskiem są wszystkie chodniki i ścieżki rowerowe, które znajdują się w ich utrzymaniu. Do tego zadania wykorzystywany jest sprzęt mechaniczny (6 ciągników rolniczych wyposażonych w pługi i rozsiewacze oraz dwie koparko-ładowarki) oraz brygady ręczne.

Natomiast właściciele nieruchomości, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, powinni odśnieżać chodniki w zależności od częstotliwości opadów śniegu. W sytuacjach, gdy śnieg pada intensywnie, odśnieżanie powinno być wykonywane regularnie, aby zapobiec gromadzeniu się grubych warstw śniegu, które mogą utrudniać ruch pieszych.

Standardy utrzymania chodników

Warto też podkreślić, że tak jak na jezdniach, tak i na chodnikach obowiązują standardy utrzymania, każdy z nich zakłada, że chodnik będzie odśnieżony i posypany piaskiem, natomiast standardy od I do III różnicują czas po ustąpieniu opadów w jakim może występować śliskość i luźny śnieg. Wszystkie te dane dostępne są na stronie internetowej www.zdiz.suwalki.pl w zakładce „Zimowe utrzymanie dróg”.

Wszelkie uwagi dotyczące zimowego utrzymania ulic w mieście można przekazywać pod całodobowym numerem telefonu 517 424 600.

Udostępnij: