A
A
A
Kontrast

Odnawiamy oznakowanie pasów i ulic

Odnawiamy oznakowanie pasów i ulic

25 kwietnia 2023

Ponad 20 tys. m2 powierzchni oznakowania poziomego na terenie miasta Suwałki. To liczba określająca plany Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach na odnowienie oznakowania poziomego na suwalskich drogach. Prace rozpoczęto po ustabilizowaniu się warunków pogodowych, a obecnie zostały one zintensyfikowane.

Część pasów, strzałek czy linii ze względu na codzienną eksploatację, natężenie ruchu, a także opady atmosferyczne i środki używane do usuwania śliskości w czasie zimy jest już mniej czytelna. W związku z tym rozpoczęły się prace związane z odtworzeniem oznakowania poziomego.

Podobnie jak w przypadku innych działań Działu Bieżącego Utrzymania roboty poprzedził przegląd. Na jego podstawie pracownicy sporządzili listę miejsc, w których oznakowanie wymaga odmalowania.

Warto pamiętać, że dobre oznakowanie poprawia nie tylko komfort jazdy, ale przede wszystkim zapewnia bezpieczeństwo kierowców i innych uczestników ruchu drogowego.

W ostatnim czasie wykonane zostały prace przy oznakowaniu przejść dla pieszych na ulicach w centrum miasta. Działania były prowadzone głównie na ul. T. Kościuszki oraz ul. Waryńskiego, Noniewicza, Szpitalnej i Sikorskiego.

Równolegle prace prowadzone są przez firmę zewnętrzną, która wykona ponad 6 500 m2 oznakowania poziomego na terenie całego miasta Suwałki. Skupi się ona głównie na odnowieniu linii segregacyjnych i krawędziowych.

Działania uzależnione od pogody

Odświeżanie znaków poziomych jest ściśle uzależnione od pogody. Temperatura przy gruncie w najzimniejszym momencie doby powinna wynosić minimum 5 stopni Celsjusza. Ponadto nawierzchnia musi być czysta i sucha, a wilgotność powietrza nie może przekraczać 80%.

Najczęściej powyższe operacje powtarza się raz w roku, jednak są też i takie miejsca, gdzie zużycie oznakowania jest duże i malowanie należy wykonywać ponownie. Zakończenie prac zaplanowane jest na koniec przyszłego miesiąca, jednak drobne prace malarskie związane z oznakowaniem przejść dla pieszych oraz uzupełniającym będą realizowane do listopada.

Udostępnij: