A
A
A
Kontrast

Nowy odcinek ścieżki rowerowej przy ul. Raczkowskiej

Nowy odcinek ścieżki rowerowej przy ul. Raczkowskiej

21 czerwca 2022

Zakończyła się budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz przebudowa czterech peronów przystankowych przy ul. Raczkowskiej. Prowadzone pracą przyczyniły się do ułatwienia korzystania z komunikacji miejskiej oraz zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

Przypomnijmy, iż w ramach inwestycji przebudowane zostały dwie zatoki autobusowe w pobliżu ul. Szafirowej oraz dwa przystanki w okolicy Podlaskiego Oddziału Celno-Skarbowego w Suwałkach. W wyniku prac wykonanych przez pracowników Dział Bieżącego Utrzymania powstała nowa, betonowa nawierzchnia zatok autobusowych oraz przebudowie uległa nawierzchnia peronów – została wyrównana oraz położono nową kostkę betonową.

Ponadto wykonany został ciąg pieszo-rowerowy po wschodniej stronie ul. Raczkowskiej, na odcinku od granic administracyjnych Miasta Suwałki do ul. Brylantowej. Nowy odcinek liczy 820 metrów i w większości ma  nawierzchnię bitumiczną. Ścieżka pieszo-rowerowa pozwoli na bezpieczne poruszanie się pieszych oraz rowerzystów w okolicach Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W najbliższym czasie zostanie jeszcze wykonane oznakowanie poziome wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego.

Udostępnij: