A
A
A
Kontrast

Naprawy pozimowych uszkodzeń jezdni

Naprawy pozimowych uszkodzeń jezdni

8 marca 2024

Korzystne warunki atmosferyczne pozwalają rozpocząć naprawy nawierzchni wybranych dróg, które najbardziej ucierpiały podczas tegorocznej zimy. To bardzo pracowity czas dla pracowników Działu Bieżącego Utrzymania. W tym tygodniu rozpoczęły się działania na trzech suwalskich ulicach.

Ujawniające się na ulicach Suwałk uszkodzenia nawierzchni to efekt częstego przechodzenia temperatury przez zero. Przy dodatniej temperaturze w ciągu dnia znajdująca się na jezdni woda wnika w szczeliny nawierzchni. Kiedy temperatura spada poniżej zera, zamarzająca woda „rozsadza” nawierzchnię, co skutkuje pojawianiem się pęknięć, a z czasem coraz bardziej powiększających się ubytków.

Służby drogowe ZDiZ dokonały kontroli newralgicznych odcinków dróg i po ustabilizowaniu się warunków atmosferycznych rozpoczęły się naprawy dróg gruntowych oraz o nawierzchni bitumicznej.

Obecnie zaplanowano przeprowadzanie tego typu napraw na przynajmniej 3 suwalskich ulicach: ul. Sejneńskiej (na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do przejazdu kolejowego;), na ul. T. Noniewicza (na odcinku od skrzyżowania z ul. Muzyczną do skrzyżowania z ul. gen. J. Dwernickiego) oraz na ul. gem. J. Dwernickiego (na odcinku od skrzyżowania z ul. T. Noniewicza do skrzyżowania z ul. T. Kościuszki).

Kolejne miejsca wymagające naprawy są na bieżąco analizowane i tam będą kierowani pracownicy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach. Często skala naprawy ubytku wymaga wieloetapowych działań, wtedy teren jest wygradzany barierkami ochronnymi i zabezpieczany do czasu podjęcia robót.

Warto podkreślić, iż ZDiZ w Suwałkach przez cały rok wykonuje bieżące naprawy dróg o nawierzchni gruntowej oraz nawierzchni bitumicznej, jednak najwięcej ubytków w drogach pojawia się po sezonie zimowym, jest to nieuniknione ze względu na zmieniające się warunki atmosferyczne.

Przypominamy, że Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach przyjmuje zgłoszenia mieszkańców w sprawie napraw nawierzchni. Każdy może skierować zgłoszenie:

Udostępnij: