A
A
A
Kontrast

Naprawy i remonty infrastruktury drogowej – podsumowujemy rok 2023

Naprawy i remonty infrastruktury drogowej – podsumowujemy rok 2023

14 lutego 2024

Prawie 14 000 m2 wyremontowanych nawierzchni bitumicznych, 80 000 mb. naprawionych nawierzchni gruntowych, do tego blisko 5 000 m2 wyremontowanych chodników i ścieżek rowerowych i 17 500 m2 odnowionego oznakowania poziomego. Tak w liczbach prezentuje się praca w 2023 roku Działu Bieżącego Utrzymania Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.

Bieżąca naprawa nawierzchni dróg oraz chodników, a także remonty nawierzchni dróg gruntowych to jedno z głównych zadań realizowanych przez Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach. Codzienne dbanie o stan infrastruktury komunikacyjnej ma celu poprawę komfortu i bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego – kierowców, pieszych oraz rowerzystów.

Wśród zrealizowanych w 2023 roku przez Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach zadań wymienić można modernizację chodników w ciągu ulic gen. K. Pułaskiego i gen. Z. Podhorskiego, ponadto wyremontowane zostały chodniki przy ulicach: Powstańców Wielkopolskich, Parowozowej i Artyleryjskiej. Przeprowadzone zostały również naprawy chodników na ulicy Jesionowej, ul. Lipowej, ul. Małej, ul. Topolowej i ul. Jana III Sobieskiego.

Dział Bieżącego Utrzymania ZDiZ w Suwałkach poprawił również bezpieczeństwo i komfort kierowców remontując nawierzchnie jezdni, m.in. na ul. gen. W. Sikorskiego, ul. Jesionowej, ul. Noniewicza, ul. Wojska Polskiego, ul. T. Kościuszki, ul.gen. K. Pułaskiego, ul. gen. W. Andersa, ul. Filipowskiej, ul. gen J. Dwernickiego oraz ul. Szpitalnej.

Z kolei z myślą o rowerzystach na terenie Miasta Suwałki pojawiły się nowe formy infrastruktury, czyli podpórki dla rowerzystów, elementy te ułatwiły podróżowanie i podniosły standard komunikacji rowerowej.

Kluczowym z punktu widzenia pasażerów komunikacji miejskiej była przeprowadzona w 2023 roku przebudowa układu komunikacyjnego dworca PKS w Suwałkach oraz wybudowanie nowych peronów przystankowych  na ul. T. Kościuszki oraz gen. K. Pułaskiego.

Natomiast bezpieczeństwo pieszych zostało zwiększone poprzez przeprowadzenie prac modernizacyjnych na ponad dwudziestu przejściach na terenie miasta. Charakterystyczne „zebry” na czerwonym tle namalowane w technologii grubowarstwowej pojawiły się na jezdni w okolicach jednostek oświaty, a na ul. A. Mickiewicza zamontowano azyl dla pieszych. Natomiast na czterech skrzyżowaniach zainstalowano sygnalizatory wibracyjne.

Ponadto nowe przejście dla pieszych zostało wybudowane przy ul. Chopina, zabiegali o nie mieszkańcy osiedla mieszkaniowego Chopina Park.

Bieżące utrzymanie dróg to także odnawianie oznakowania poziomego. Na przełomie II i III kwartału 2023 roku zostało odmalowane oznakowanie wyznaczające przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe, linie rozdzielające pasy ruchu, linie segregacyjne, symbole oraz oznakowanie postojowe dla osób niepełnosprawnych o łącznej powierzchni 17 500 m2.

Udostępnij: