A
A
A
Kontrast

Lotnisko Suwałki

W czerwcu 2020 Rada Miasta Suwałki ustanowiła Zarządcę Lotniska Suwałki – Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach. Obiekt jest wpisany do rejestru lotnisk Urzędu Lotnictwa Cywilnego wraz
z pasem do zawracania, płytą postojową, drogą kołowania oraz infrastrukturą techniczną. W sierpniu 2020 nastąpiło uroczyste otwarcie naszego Lotniska.

https://um.suwalki.pl/mieszkaniec/aktualnosci,4002/lotnisko-w-suwalkach-otwarte,2583139

Rozbudowa transportu lotniczego naszej części Polski, była jedną z głównych potrzeb naszego regionu. Dzięki wsparciu (prawie 60%) Pana Macieja Formanowicza prezesa Fabryki Mebli Forte oraz Samorządu Województwa Podlaskiego, Miasto Suwałki dysponuje najbardziej wysuniętym na północny wschód lotniskiem, co nie tylko ma duże znaczenie dla pilotów latających w ruchu lokalnym, ale także kierujących się w stronę krajów bałtyckich. Lotnisko zostało wyposażone i dopuszczone przez nadzór lotniczy do wykonywania lotów nocnych, w związku z tym faktem ZDiZ w Suwałkach „włączyła” również, poza odśnieżaniem pasa startowego w „akcji zima”, kontrolę stanu technicznego oświetlenia przeznaczonego do lotów nocnych.

Mimo trudności branży lotniczej spowodowanej pandemią i krótki okres wykorzystania od momentu otwarcia operacyjnego (liczony od połowy roku 2020) Lotniska Suwałki, wykonano na nim ponad 1500 operacji lotniczych (starty i lądowania do 1 kwietnia 2021r.). Statki Powietrzne uczestniczące w „suwalskim” ruchu powietrznym to jak na razie małe jednostki, o maksymalnej masie startowej do 10000kg, ale wraz z rosnącym zapotrzebowaniem ruch ten może być powiększony o większe jednostki jak np. ATR 42 dysponujący 18600kg MTOW i 50 miejscami pasażerskimi.

lotnisko_suwalki Lotnisko Suwałki

HISTORIA LOTNISKA

W czasie II Wojny Światowej suwalskie lotnisko pełniło funkcję lotniska polowego dla niemieckiego Luftwaffe, swoim obszarem rozciągało się od wsi Dubowo po Zielone Królewskie. Według świadków w najgorętszym okresie ekspansji niemieckiej na wschód stacjonowało na nim kilkaset samolotów niemieckiego Luftwaffe. Zdarzało się, że Suwalczanie czasów wojny, byli obserwatorami podniebnych walk samolotów myśliwskich niemieckich Messerschmittów i radzieckich Jaków.

DANE TECHNICZNE, INFORMACJE DLA PILOTÓW

Elewacja (poziom usytuowania) lotniska wynosi 179m, do dyspozycji jest utwardzona droga startowa o długości 1320 m ukierunkowana 080 i 260 oraz droga trawiasta o długości 800m oba pasy są równoległe. Murawa lotniska jest w dobrym stanie, co jest efektem całorocznych zabiegów koszenia i wałowania. Ze względu na oświetlenie krawędzi drogi DS1, możliwe jest wykonywanie operacji startów i lądowań również po zachodzie słońca.

EPSU Suwałki

EPSU
Status – Lotnisko
Współrzędne – N54°04’27″ E022°53’37″, Elewacja – 588 ft
Radio – 122.800 (znak wywoławczy: SUWAŁKI RADIO)
DS1 RWY – 082/262 (08/26), 1320 x 30 m, CONC/ASPH, MTOW/STRENGTH 14/F/B/X/U
DS2 RWY – 082/262 (08/26), 800 x 60 m, GRASS, MTOW/STRENGTH 5700 kg

DODATKOWE INFORMACJE

W obrębie Lotniska Suwałki znajduje się również baza dla stacjonującego śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – nowoczesnego Eurocoptera EC135.

Na lotnisku prowadzone są szkolenia szybowcowe i samolotowe, głównym operatorem w tym zakresie jest Suwalska Szkoła Lotnicza.

W rejonie lotniska Suwałki znajduje się naziemna pomoc nawigacyjna – lotnicze urządzenie naziemne 1067: DME SUW