A
A
A
Kontrast

Kwieciste oblicze Suwałk

Kwieciste oblicze Suwałk

4 sierpnia 2022

Wraz z końcem lipca dobiegł końca przegląd zgłoszeń do konkursu pn. „Gdzie te piękne ogrody i kwieciste balkony”. Była to XXVI edycja konkursu Prezydenta Miasta Suwałk organizowanego przy współpracy z Zarządem Dróg i Zieleni. W tym roku wpłynęło 199 zgłoszeń, o 15 więcej niż w roku ubiegłym. Świadczy to przede wszystkim o utrzymującej się przez ponad 25 lat popularności konkursu, ale także o dużej liczbie osób, które w sposób szczególny, niekiedy artystyczny, dbają o estetykę swoich nieruchomości zdobiąc je pięknymi kwiatami i krzewami.

Podobnie jak w latach ubiegłych zgłoszenia były oceniane przez powołaną przez Prezydenta Miasta komisję konkursową, złożoną z przedstawicieli Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego w Suwałkach, Rodzinnych Ogródków Działkowych, a także Zarządu Dróg i Zieleni. W dniach 11-25 lipca komisja konkursowa odwiedziła położone na terenie Suwałk obiekty wskazane w zgłoszeniach do konkursu i oceniła prezentowane w siedmiu kategoriach:

  1. Balkony, tarasy,
  2. Zieleń na terenie placówek oświatowych,
  3. Ogródki przydomowe przy budynkach wielorodzinnych (zabudowa blokowa),
  4. Ogródki przydomowe przy domach wolnostojących i w zabudowie szeregowej,
  5. Zieleń na terenie zakładów pracy do 1000m2 powierzchni zagospodarowanej zielenią,
  6. Zieleń na terenie zakładów pracy powyżej 1000 m2 powierzchni zagospodarowanej zielenią.
  7. Ogrody działkowe wytypowane przez Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych

Przy ocenie obiektów konkursowych brano pod uwagę przed wszystkim wpływ kompozycji na dekorację i estetykę miasta, oryginalność kompozycji, poziom utrzymania zieleni, ogólny wygląd estetyczny obiektu, ukwiecenie obiektu.

Wręczenie nagród laureatom oraz wszystkim uczestnikom konkursu odbędzie się w niedzielę, 11 września 2022 r.  podczas konkursu kulinarnego pn. „Sąsiedzi przy stole” odbywającego się w Parku Konstytucji 3-ego Maja.

Uczestnicy konkursu, którzy z należytą starannością dbali i oczywiście umożliwili komisji konkursowej ocenę swoich prac we wskazanej lokalizacji, otrzymają nagrody w postaci voucherów do zrealizowania w sklepach ogrodniczych na terenie Suwałk.

Udostępnij: