A
A
A
Kontrast

Krzewy wzdłuż ulicy Gen. K. Pułaskiego

Krzewy wzdłuż ulicy Gen. K. Pułaskiego

14 listopada 2022

Rozpoczęło się sadzenie krzewów w pasie środkowym jezdni ul. Gen. K. Pułaskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Świerkową i Tysiąclecia Litwy do skrzyżowania z ul. Fryderyka Chopina. Niniejsza realizacja powstaje w wyniku interpelacji Radnej Rady Miejskiej w Suwałkach Pani Anny Ruszewskiej, a celem wykonania nasadzeń jest ograniczenie negatywnego oddziaływania drogi na środowisko.

Przypomnijmy, iż w czerwcu Radna klubu „Łączą nas Suwałki” wystąpiła z interpelacją do Prezydenta Miasta, w której poprosiła o rozważenie podjęcia działań mających na celu dokonanie nasadzeń zieleni wzdłuż odcinka drogi o długości 600 mb. Prezydent Suwałk, Czesław Renkiewicz w odpowiedzi na interpelację zobowiązał Zarząd Dróg i Zieleni do wykonania zasadzeń.

W związku z powyższym pracownicy Działu Zieleni Miejskiej od początku listopada przystąpili do realizacji zapytania. W najbliższym czasie wzdłuż ul. gen. K. Pułaskiego pojawi się około 2 000 sztuk krzewów, będą to tawułowce oraz pigwowce.

Nasadzenie krzewów zabezpieczy częściowo mieszkańców przed szkodliwym oddziaływaniem pojazdów oraz  zniweluje hałas. Zakończenie prac planowane jest do końca listopada.

Udostępnij: