A
A
A
Kontrast

Konserwacje znaków drogowych, sygnalizacji i wiat przystankowych

Konserwacje znaków drogowych, sygnalizacji i wiat przystankowych

28 kwietnia 2021

Zakończyła się coroczna konserwacja znaków drogowych, sygnalizacji i wiat przystankowych. Prace wykonał Dział Bieżącego Utrzymania oraz  firma zewnętrzna, z którą Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach zawarł umowę na konserwację sygnalizacji drogowej.

O ile za komunikację miejską odpowiada Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej o tyle za wiaty przystankowe odpowiada Zarząd Dróg i Zieleni. Na terenie naszego miasta jest ich 132. Z uwagi na bezpieczeństwo osób korzystających z publicznego transportu zbiorowego, codziennie wykonywany jest przegląd stanu technicznego przystanków. W tych miejscach często dochodzi do aktów wandalizmu. Wybijane są szyby, niszczone są tablice z rozkładami jazdy, czy też wyginane daszki ochronne. Codziennie opróżniane są także kosze na śmieci. W ramach nadzoru nad wiatami przystankowymi prowadzone są również prace polegające na ich kompleksowym myciu. Pierwsze z nich następuje zawsze po zimie. Kolejne odbywają się według potrzeb. Konserwacja obejmuje również malowanie elementów konstrukcyjnych przystanków. Prace wykonywane są również na wiosnę każdego roku.

W ramach wiosennego serwisu infrastruktury drogowej oczyszczane są również znaki drogowe i sygnalizacja świetlna. Czynności obejmują oczyszczanie mechaniczne i chemiczne. Za konserwację tarcz znaków drogowych odpowiedzialny jest Dział Bieżącego Utrzymania. Na terenie miasta jest ponad 10 tysięcy znaków pionowych, a ich czyszczenie zajmuje zazwyczaj miesiąc. W przypadku sygnalizacji świetlnych, które regulują ruch uliczny na 27 skrzyżowaniach, firma zewnętrzna odpowiedzialna za jej konserwację kończy oczyszczanie w ciągu 8-10 dni.

Oczywiście termin realizacji prac konserwacyjnych zarówno znaków, wiat przystankowych jak i sygnalizacji świetlnych, uzależniony jest od warunków atmosferycznych.

Udostępnij: