A
A
A
Kontrast

Konserwacja infrastruktury oświetleniowej w mieście

Konserwacja infrastruktury oświetleniowej w mieście

22 kwietnia 2022

Jednym z zadań Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach jest utrzymywanie w dobrym stanie infrastruktury oświetleniowej. Zakres prac obejmuje zarządzanie oświetleniem, nadzór nad konserwacją urządzeń oraz kontrola nad jakością i nowoczesnością oświetlenia na etapie jego projektowania. W związku z tym przez cały rok na bieżąco podejmowane są interwencje w przypadku nieprawidłowego działania oświetlenia w mieście.

Przyczyny awarii oświetlenia ulicznego

Nie jest niczym odkrywczym, że awaria oświetlenia ulicy bądź osiedla, na którym mieszkamy negatywnie wpływa na poczucie bezpieczeństwa. Szczególnie jest to widoczne w okresie jesienno-zimowym, kiedy wcześniej robi się ciemno oraz w ciepłe letnie noce, gdy mieszkańcy wracają z wieczornych koncertów.

Do awarii oświetlenia ulicznego najczęściej dochodzi z powodu załamań pogody takich jak wichury, burze, intensywne opady, oblodzenie linii napowietrznych. Zdarza się, że awarie występują z powodu wyeksploatowania jakiegoś elementu infrastruktury energetycznej lub są konsekwencją wypadku drogowego, np. gdy samochód uderzy w latarnię lub złącze energetyczne znajdujące się blisko drogi.

Zdarzają się również bardzo prozaiczne powody, jak przepalona żarówka, która przecież ma swoją żywotność i po jakimś czasie musi być wymieniona.

Oświetlenie uliczne w Mieście Suwałki

Na terenie Miasta Suwałki znajduje się około 7 500 lamp oświetlenia ulicznego, w tym oprawy LED stanowią około 1500 szt.  Należy zaznaczyć, iż liczba opraw ze względu na dynamiczny rozwój miasta corocznie ulega zmianom, a wszystkie nowe oprawy instalowane są w systemie opraw LED.

W związku z tak dużą liczną punktów świetlnych w naszym mieście co jakiś czas pojawiają się różnego rodzaju szkody spowodowane wyżej wymienionymi czynnikami. Po wystąpieniu i zlokalizowaniu awarii zamawiane są niezbędne materiały do przeprowadzenia naprawy, a następnie następuje reparacja lub wymiana uszkodzonej latarni oświetleniowej. Najczęściej zniszczeniu ulega słup z wysięgnikiem oraz zabudowana na nim oprawa oświetleniowa.

W bieżącym miesiącu pracownicy Działu Bieżącego Utrzymania przeprowadzają prace naprawcze przy latarniach oświetleniowych na siedmiu suwalskich ulicach. Reparacja uszkodzonych latarni zostanie wykonana przy ul. Dwernickiego, ul. Noniewicza, ul. Łąkowej, ul. Pułaskiego (na wysokości Hotelu LOFT), ul. Kościuszki, ul. Klonowej oraz na skrzyżowaniu ul. Pułaskiego z ul. Pileckiego.

Koszty związane z naprawą punktów oświetleniowych w mieście ponosi Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach, a koszt napraw w 2021 roku wyniósł 45 890,00 złotych.

Gdzie zgłosić awarię oświetlenia ulicznego?

Miasto Suwałki inwestuje w nowoczesne systemy sterowania oświetleniem ulicznym, które umożliwiają miedzy innymi zdalne regulowanie włączania i wyłączania oświetlenia ulicznego oraz automatyczne powiadamianie o uszkodzeniach i awariach oświetlenia ulicznego poprzez połączenie kaskadowe. Obecnie system jest zainstalowany w 37 szafkach zasilających ze 126 wszystkich szaf sterowniczych na terenie miasta.

Ze względu na fakt dużej liczby punktów oświetleniowych nie podłączonych obecnie do nowoczesnego systemu oświetleniem ulicy, nie każda usterka jest szybko zauważana. W związku z tym mieszkańcy sami mogą dokonywać zgłoszeń nieprawidłowego działania oświetlenia ulicznego. Do dyspozycji zgłaszających udostępniony został adres e-mail oraz całodobowy numer telefonu, pod którym możne przekazać niezbędne informacje:

  • adres e-mail: awarie.mado@onet.pl
  • numer telefonu: 518 038 323 (ze względu na dużą ilość zgłoszeń czas oczekiwania na rozmowę może się wydłużyć, w przypadku braku połączenia konserwator oddzwania).
Udostępnij: