A
A
A
Kontrast

Konkurs „Gdzie te piękne ogrody”

HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW XXVI EDYCJI KONKURSU

„GDZIE TE PIĘKNE OGRODY I KWIECISTE BALKONY”

 

Na podstawie oświadczeń wyrażających  zgodę na przetwarzanie danych osobowych  zawartych w „Formularzu zgłoszeniowym do XXVI edycji konkursu”, zamieszczamy dane pozwalające na uzyskanie poszczególnym uczestnikom przedmiotowego konkursu,  informacji o  terminie przeglądu  zgłoszonych obiektów.

 

UWAGA!  W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych  terminy i godziny przeglądów mogą ulec modyfikacji.

 

 

Lp.

 

Nazwisko i imię/ nazwa instytucji
11 lipca 2022 r. godz. 9 00– 1300
1 Zespół Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II
2 Szkoła Podstawowa nr 6 im. A. Kujałowicz
3 Fidrych Marianna
4 Renisława Czerniecka
5 Grygieńć Leonard
6 ZPUH”ART.” Z. Bziom
7 Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Piłsudskiej
8 Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa „Bajka”
9 Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach
10 Zespół Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa
11 Zespół Szkół nr 6 im. K.  Brzostowskiego w Suwałkach
12 Przedszkole nr 4 z Oddz. Integracyjnym
13 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach
14 Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi
15 Dom Pomocy Społecznej „Kalina”
16 Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze”
12 lipca 2022 r. godz. 1530-2000
1 Karalus Danuta
2 Uryn Alicja
3 Waszkiewicz Jadwiga
4 Tramp Maria Krystyna
5 Sosnowska Rozalia
6 Sowulewska Wanda
7 Robert Meyer
8 Durtan Jan i JadwKiga
9 Przełomska Krystyna
10 Szczerbowska Dagmara
11 Sosnowska Karina
12 Żyliński Józef
13 Jankowski Wojciech
14 Węgrowski Andrzej
15 Chomicz Krystian
16 Puchlik Halina i Bogdan
17 Staszkiewicz Dorota
18 Zuchwalska Janina
13 lipca 2022 r. godz. 1530-2000
1 Wendołowicz Krystyna
2 Brodowska Halina
3 Miller Ilona
4 Siwicka Janina
5 Czech Mirosław
6 Dojnikowska Henryka
7 Sznejder  Izabela
8 Ołdyńska  Alicja
9 Graużul Dorota
10 Milewska Danuta
11 Kozłowska Zofia
12 Szyszko Jolanta
13 Harasim Sabina
14 Naszkiewicz Anna
15 Szoć Helena
16 Ben Brahim Zofia
17 Bojsza Halina
18 Cieraszewska Justyna
19 Cieraszewska Iwona
20 Przekopska Agnieszka
14 lipca 2022 r. godz. 1530-2000
1 Głośna Zyta
2 Moroz Krystyna
3 Safianowska Wacława Anna
4 Retel Krystyna
5 Suchocka Janina
6 Lulewicz – Lenczewska Bożena
7 Zawistowska Halina
8 Lenczewska Beata
9 Sokołowska Anita
10 Starzyńscy Maria i Kazimierz
11 Zackiewicz Stanisława
12 Chodorowska Krystyna
13 Ferenc Stanisław
14 Bogdanowicz-Kwadar Helena
15 Klucznik Alicja
16 Elżbieta Dorota Nowak
17 Bziom Bożena
18 Halina Ochocińska
19 Żurkowska Krystyna
15 lipca 2022 r. godz. 1530-2000
1 Żukowska Bożena
2 Moczulewska Jadwiga
3 Wilczewska Wiesława
4 Popowski Marek
5 Hołubowicz Barbara
6 Naruszewicz Marian
7  Safianowska Anna
8 Racka Halina
9 Parzych Regina
10 Danowska Natalia
11 Kozikowska Zofia
12 Słabińska Dorota
13 Wolińska Grażyna
14 Puza Krystyna
15 Słyszewska Marianna
16 Racki Michał
17 Górska Stanisława
18 Krukowska Katarzyna
19 Brzozowska Regina
20 Moroz Monika
18 lipca 2022 r. godz. 1530-2000
1 Wilczyńska Anna
2 Lichota Czesław
3 Dąbrowski Wacław
4 Jeruć Janina
5 Krzywicka Irena
6 Burba Mariola
7 Jurgielewicz Małgorzata
8 Anuszkiewicz Eugenia Danuta
9 Sztorc Ewa
10 Kuźmicka Czesława
11 Poźniak Lucyna i Krzysztof
12 Adamin Jan i Barbara
13 Ogórkis Marek
14 Daniłowicz Krystyna
15 Kozłowska Halina
16 Sosnowscy Daniela i Bogdan
17 Dzienisiewicz Krystyna i Kazimierz
18 Iwanowscy Alina i Zenon
19 Wiszniewscy Bożena i Jan
19 lipca 2022 r. godz. 1530-2000
1 Żukowska Teresa
2 Mazurkiewicz Dariusz
3 Marciniak Bogdan
4 Lech Karolina
5 Wielga Danuta
6 Anulewicz Małgorzata
7 Kiersztyn Krzysztof
8 Kryścio Fabian
9 Bogdanowicz Grażyna
10 Mieleszko Andrzej
11 Stankiewicz Agnieszka
12 Witkowska Magda
13 Słomińska Alicja
14 Ceran Halina
15 Żurkowska Agnieszka
16 Izbicka Krystyna
17 Woronko Anna
18 Dydyńska Elżbieta
19 Szałaszewicz Katarzyna
20 lipca 2022 r. godz. 1530-2000
1 Poświatowska Izabela
2 Zielepuza Renata i Bogdan
3 Trzonkowska Urszula
4 Gromadzka Beata
5 Szałaj Małgorzata
6 Szczodruch Dorota
7 Giedrojć Jadwiga
8 Huryn Teresa
9 Mętel Teresa
10 Stefanowska Wiesława
11 Moroz Grażyna
12 Mścichowska Wiesława
13 Pietkiewicz Grażyna
14 Kierkla Iwona
15 Buzun Elżbieta
16 Protasik Irena
17 Bondarow Grażyna
18 Mikucki Stanisław
19 Zadarko Dorota
21 lipca 2022 r. godz. 1530-2000
1 Prawdzik Aldona Teresa
2 Kowalewska Marianna
3 Alicja Kolarczyk
4 Helena Luto
5 Radzaj Adam
6 Jaśkiewicz Anna
7 Jaworowska Małgorzata
8 Prolejko -Dąbkowska  Barbara
9 Szafranowska Edyta
10 Racki Wojciech
11 Baszłaminow Bożena
12 Chmielewska Teresa
13 Burba Halina
14 Mikielska Wanda
15 Krystyna Jakubowska
16 Olszewska Marzena
17 Bożena Ruszewska
18 Krzykwa Janina
19 Jaźwińska Helena
22 lipca 2022 r. godz. 1530– 2000
1 Grądzka Zenobia
2 Graużul Ewa
3 Szczerbowska Janina
4 Butkiewicz Honorata
5 Butkiewicz Marianna
6 Witkowska Stanisława
7 Ołowniuk Radosława
8 Markowska Halina
9 Makowska Wanda
10 Jakubowska Zofia
11 Anzulewicz Mieczysław
12 Korlak Aleksandra
13 Tumialis Elżbieta
14 Dąbrowska Ewa
15 Leonowicz Henryk
16 Kalinowska Honorata
25 lipca 2022 r. godz. 1530– 2000
1 Moczulska Wiesława
2 Krawczuk Halina
3 Kordaszewska Joanna
4 Górska Halina
5 Teresa Malinowska
6 Szeszko Bożena
7 Ułanowicz Eliza
8 Zdaniuk Krystyna
9 Bziom Wacława
10 Bondarow Jadwiga
11 Korenkiewicz Irena
12 Andruszkiewicz Cecylia
13 Kujawska Zofia
14 Urbanowicz Wanda

 

 

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza XXVI edycję konkursu p.n.
„GDZIE TE PIĘKNE OGRODY I KWIECISTE BALKONY”.

OBIEKTY W KONKURSIE OCENIANE BYŁY  W SIEDMIU  KATEGORIACH

 • Balkony, tarasy,
 • Zieleń na terenie placówek oświatowych,
 • Ogródki przydomowe przy budynkach wielorodzinnych (zabudowa blokowa),
 • Ogródki przydomowe przy domach wolnostojących i w zabudowie szeregowej,
 • Zieleń na terenie zakładów pracy do 1000m2 powierzchni zagospodarowanej zielenią,
 • Zieleń na terenie zakładów pracy powyżej 1000 m2 powierzchni zagospodarowanej zielenią.
 • Ogrody działkowe wytypowane przez Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych

NA LAUREATÓW KONKURSU CZEKAJĄ NAGRODY WYNOSZĄCE OD 250,00 DO 750,00 ZŁ.

POZOSTALI UCZESTNICY OTRZYMUJĄ NAGRODY POCIESZENIA W WYSOKOŚCI 100,00 ZŁ.

NA LAUREATÓW KONKURSU CZEKAJĄ NAGRODY WYNOSZĄCEJ OD 250 DO 750 zł.
POZOSTALI UCZESTNICY OTRZYMUJĄ NAGRODY POCIESZENIA W WYSOKOŚCI 100 zł.

REGULAMIN KONKURSU ORAZ FORMULARZE ZGŁOSZEŃ DO UDZIAŁU W KONKURSIE DOSTĘPNE SĄ

 • w portierni Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1,
 • na stronie internetowej Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach www.zdiz.suwalki.pl
 • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach www.um.suwalki.pl

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela:
Jolanta Tama, tel. 87 565 99 37, tel. kom. 502 738 710, pok. nr 5 Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach, ul. Sejneńska 84.

FORMULARZE ZGŁOSZEŃ NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA

17 CZERWCA 2022 R. W NIŻEJ WYMIENIONYCH MIEJSCACH

 • w biurze podawczym zlokalizowanym w holu  Urzędu Miejskiego, pok. Nr 5, ul. Mickiewicza 1,
 • w skrzynce podawczej Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach, ul. Sejneńska 82.

Zgłoszenia można także przesyłać na adres:
Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 82.

PREZYDENT MIASTA SUWAŁKI SERDECZNIE ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE!