A
A
A
Kontrast

Konkurs „Gdzie te piękne ogrody”

OGŁOSZENIE

                              Osoby, które brały udział w konkursie „Gdzie te piękne ogrody i kwieciste balkony” i nie odebrały nagród i upoważnień w dniu 10 września 2023r. w parku Konstytucji 3- go Maja, proszone są o zgłoszenie się po odbiór do Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach, ul. Sejneńska 84, pokój nr 5 w godzinach 7.00 – 15.00

Termin realizacji upoważnień do 31 października 2023r.

tel. do kontaktu 87 565 99 37

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Informujemy, że rozstrzygnięcie konkursu „Gdzie te piękne ogrody i kwieciste balkony” odbędzie się w dniu 10 września 2023 r.    o godz. 1130 w Parku Konstytucji 3 Maja w Suwałkach w trakcie imprezy „Europejski Dzień Bez Samochodu w Suwałkach”.

Serdecznie zapraszamy !

 

 

 

HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW XXVII EDYCJI KONKURSU

„GDZIE TE PIĘKNE OGRODY I KWIECISTE BALKONY”

 

Na podstawie oświadczeń wyrażających  zgodę na przetwarzanie danych osobowych  zawartych w „Formularzu zgłoszeniowym do XXVII edycji konkursu”, zamieszczamy dane pozwalające na uzyskanie poszczególnym uczestnikom przedmiotowego konkursu,  informacji o  terminie przeglądu  zgłoszonych obiektów.

 

UWAGA!  W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych  terminy i godziny przeglądów mogą ulec modyfikacji.

 

Lp.

 

Nazwisko i imię/ nazwa instytucji
10 lipca 2023 r. godz. 15 00– 2000
1 Sadowska Anna
2 Rudziewicz Krystyna
3 Gromadzka Beata
4 Motulewicz Alicja i Eugeniusz
5 Żylińska-Szałaj Małgorzata
6 Żukowska Teresa
7 Klidzio Helena
8 Anulewicz Małgorzata
9 Kiersztyn Krzysztof
10 Kryścio Marianna
11 Pląder Marta
12 Wysocki Henryk
13 Sobota Alicja
14 Jasińska Teresa
15 Arasimowicz Renata
16 Giedrojć Regina
17 Tymińska Halina
18 Puchlik Halina i Bogdan
19 Chomicz Sylwia
11 lipca 2023 r. godz. 15 00– 2000
1 Gajewska Irena
2 Karalus Danuta
3 Uryn Alicja
4 Waszkiewicz Jadwiga
5 Tramp Maria
6 Sosnowska Rozalia
7 Sowulewska Wanda
8 Franko Alicja
9 Meyer Robert
10 Durtan Jan i Jadwiga
11 Gutowska Elżbieta
12 Przełomska Krystyna
13 Butkiewicz Danuta
14 Dzietczyk Kacper
15 Grądzka Zenobia
16 Sosnowska Karina
17 Wilińska Dorota
18 Jankowski Wojciech
19 Koncewicz Grażyna
20 Żylińska Wacława
12 lipca 2023 r. godz. 15 00– 2000
1 Grygieńć Żaneta
2 Moroz Krystyna
3 Safianowska Wacława Anna
4 Wierzbicka Teresa
5 Szamańska Maria
6 Retel Krystyna
7 Suchocka Janina
8 Lulewicz – Lenczewska Bożena
9 Zawistowska Halina
10 Lenczewska Beata
11 Sokołowska Anita
12 Wasilewska Lidia
13 Grunwald Anna Maria
14 Starzyńscy Maria i Kazimierz
15 Ferenc Hanna
16 Chodorowska Krystyna
17 Puza Stanisław
18 Życzkowska Gabriela
19 Guderski Krzysztof
20 Kaczmarek Jadwiga i Marek
13 lipca 2023 r. godz. 15 00– 2000
1 Andruszkiewicz Cecylia
2 Kujawska Zofia
3 Urbanowicz Wanda
4 Wysocka Marta
5 Osewski Mariusz
6 Mikielska Wanda
7 Olszewska Marzena
8 Bożena Ruszewska
9 Krzykwa Janina
10 Moroz Mariana
11 Kordaszewska Joanna
12 Grabowska  Zofia
13 Baranowska Janina
14 Bierdzio Zofia
15 Nowaszczuk Diana
16 Racki Wojciech
17 Baszłaminow Bożena
18 Burba Halina
19 Olszewska Krystyna
20 Moczulska Wiesława
21 Chmielewska Helena
22 Krawczuk Halina
14 lipca 2023 r. godz. 15 00– 2000
1 Szczerbowska Janina
2 Butkiewicz Honorata
3 Butkiewicz Marianna
4 Witkowska Stanisława
5 Ołowniuk Radosława
6 Markowska Halina
7 Makowska Wanda
8 Jakubowska Zofia
9 Hołubowicz Justyna
10 Korlak Aleksandra
11 Wojtulewicz Łucja
12 Tumialis Elżbieta
13 Dąbrowska Ewa
14 Leonowicz Henryk
15 Paciorkowska Bożena
16 Teresa Malinowska
17 Bziom Wacława
18 Szeszko Bożena
19 Ułanowicz Eliza
20 Zdaniuk Krystyna
17 lipca 2023 r. godz. 15 00– 2000
1 Daniłowicz Krystyna
2 Michniewicz Ewa
3 Wilczewska Wiesława
4 Popowski Marek
5 Romanowska Ewa
6 Naruszewicz Marian
7  Safianowska Anna
8 Racka Halina
9 Kracaj Agnieszka
10 Parzych Regina
11 Wolińska Grażyna
12 Puza Krystyna
13 Jurewicz Monika
14 Słyszewska Marianna
15 Racki Michał
16 Górska Stanisława
17 Brzozowska Regina
18 Kryścio Fabian
19 Grażul Danuta
20 Moroz Monika
18 lipca 2023 r. godz. 15 00– 2000
1 Poźniak Lucyna i Krzysztof
2 Adamin Barbara
3 Prawdzik Aldona Teresa
4 Kowalewska Marianna
5 Borkowska Wiesława
6 Jabłoński Stanisław
7 Alicja Kolarczyk
8 Helena Luto
9 Radzaj Adam
10 Jaśkiewicz Anna
11 Jaworowska Małgorzata
12 Dąbkowska – Prolejko Barbara
13 Szafranowska Edyta
14 Huryn Teresa
15 Grzędzińska Małgorzata
16 Moroz Grażyna
17 Mścichowska Wiesława
18 Pietkiewicz Grażyna
19 Popławska Krystyna
20 Buzun Elżbieta
21 Mikucki Stanisław
22 Zadarko Stefan
19 lipca 2023 r. godz. 15 00– 2000
1 Żukowska Bożena Teresa
2 Kuprewicz Ryszard
3 Wendołowicz Krystyna
4 Brodowska Halina
5 Dąbrowski Wacław
6 Jeruć Janina
7 Czupryńska Grażyna
8 Pietrzak Jerzy
9 Hołdyńska Cecylia
10 Lichota Czesław
11 Krzywicka Irena
12 Moroz Anna
13 Burba Mariola
14 Jurgielewicz Małgorzata
15 Anuszkiewicz Eugenia Danuta
16 Sztorc Ewa
17 Kuźmicka Czesława
18 Jędzul Małgorzata
19 Chmielewska Katarzyna
20 Nowaszczuk Janina
20 lipca 2023 r. godz. 15 00– 2000
1 Bojsza Halina
2 Cieraszewska Justyna
3 Cieraszewska Iwona
4 Janowska Joanna
5 Ołdyńska  Alicja
6 Grajżul Dorota
7 Milewska Danuta
8 Naszkiewicz Anna
9 Szoć Helena
10 Ben Brahim Zofia
11 Miller Ilona
12 Siwicka Janina
13 Czech Mirosław
14 Wasilewska -Liszewska Bożena
15 Żukowski  Łukasz
16 Protasiewicz Agnieszka
17 Sznejder  Izabela
18 Mordas Małgorzata
19 Żukowska Grażyna
21 lipca 2023 r. godz. 900 – 1400
1 Grygieńć Leonard
2 Renisława Czerniecka
3 Podurgiel  Bożena
4 Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „ART”
5 Zespół Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II
6 Szkoła Podstawowa nr 6 im. A. Kujałowicz
7 Specjalny  Ośrodek Szkolno -Wychowawczy  nr 1 w Suwałkach
8 Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Piłsudskiej
9 Jasińska Helena
10 Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa „Bajka”
11 Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach
12 Zespół Szkół nr 6 im. K.  Brzostowskiego w Suwałkach
13 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach
14 Oddziały Przedszkolne Przy Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach
15 Dom Pomocy Społecznej „Kalina”
16 Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze”
17 Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi
18 Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddz. Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach
19 Przedszkole nr 5 z Oddz. Integracyjnym
24 lipca 2023 r. godz. 15 00– 2000
1 Masłowska Krystyna
2 Słomińska Alicja Marlena
3 Śniadkowska Danuta
4 Ceran Halina
5 Matyszkiel Teresa
6 Żurkowska Agnieszka
7 Izbicka Krystyna
8 Woronko Anna
9 Szałaszewicz Katarzyna
10 Klucznik Alicja
11 Elżbieta Nowak
12 Bziom Bożena
13 Żurkowska Krystyna
14 Adamin Marek

 

 

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza XXVII edycję konkursu p.n.
„GDZIE TE PIĘKNE OGRODY I KWIECISTE BALKONY”.

OBIEKTY W KONKURSIE OCENIANE BYŁY  W SIEDMIU  KATEGORIACH

 • Balkony, tarasy,
 • Zieleń na terenie placówek oświatowych,
 • Ogródki przydomowe przy budynkach wielorodzinnych (zabudowa blokowa),
 • Ogródki przydomowe przy domach wolnostojących i w zabudowie szeregowej,
 • Zieleń na terenie zakładów pracy do 1000m2 powierzchni zagospodarowanej zielenią,
 • Zieleń na terenie zakładów pracy powyżej 1000 m2 powierzchni zagospodarowanej zielenią.
 • Ogrody działkowe wytypowane przez Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych

NA LAUREATÓW KONKURSU CZEKAJĄ NAGRODY WYNOSZĄCE OD 250,00 DO 750,00 ZŁ.

POZOSTALI UCZESTNICY OTRZYMUJĄ NAGRODY POCIESZENIA W WYSOKOŚCI 100,00 ZŁ.

NA LAUREATÓW KONKURSU CZEKAJĄ NAGRODY WYNOSZĄCEJ OD 250 DO 750 zł.
POZOSTALI UCZESTNICY OTRZYMUJĄ NAGRODY POCIESZENIA W WYSOKOŚCI 100 zł.

REGULAMIN KONKURSU ORAZ FORMULARZE ZGŁOSZEŃ DO UDZIAŁU W KONKURSIE DOSTĘPNE SĄ

 

 • w portierni Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1,
 • na stronie internetowej Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach www.zdiz.suwalki.pl
 • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach www.um.suwalki.pl

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela:
Jolanta Tama, tel. 87 565 99 37, tel. kom. 502 738 710, pok. nr 5 Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach, ul. Sejneńska 84.

FORMULARZE ZGŁOSZEŃ NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA

16 CZERWCA 2023 R. W NIŻEJ WYMIENIONYCH MIEJSCACH

 • w biurze podawczym zlokalizowanym w holu  Urzędu Miejskiego, pok. Nr 5, ul. Mickiewicza 1,
 • w skrzynce podawczej Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach, ul. Sejneńska 82.

 

Zgłoszenia można także przesyłać na adres:
Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 82.

PREZYDENT MIASTA SUWAŁKI SERDECZNIE ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

ogrody balkony 2022 (9)
ogrody balkony 2022 (7) Konkurs „Gdzie te piękne ogrody”