A
A
A
Kontrast

Jesienne grabienie liści

Jesienne grabienie liści

8 listopada 2022

Sezon na grabienie liści trwa już od dłuższego czasu. Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach podczas wykonywania prac myśli również o potrzebach przyrody i część liści pozostawia w okolicy ich opadnięcia. Jednak nie w każdym miejscu jest to wskazane. Gdzie w szczególności należy usuwać liście?

Jesień kojarzona jest m.in. ze spadającymi liśćmi, które następnie przykrywają tereny wokół drzew. Ich usuwanie z przestrzeni miejskiej jest jednym z zadań porządkowych Zarządu Dróg i Zieleni. Opadłe liście w szczególności należy zbierać z ulic, ciągów pieszo-rowerowych oraz chodników, ponieważ można się na nich poślizgnąć lub potknąć o zakrytą przeszkodę, co może niekiedy narażać pieszych na ryzyko odniesienia kontuzji.

– Oczyszczanie pasa drogowego, czyli jezdni, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych czy przystanków odbywa się przez cały rok zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Jezdnie są zamiatane z różną częstotliwością – od jednego do trzech razy w tygodniu – w zależności od rejonu i od natężenia ruchu.– tłumaczy Hubert Leszczyński, Kierownik Działu Oczyszczania i Napraw Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.

Podobnie jest z chodnikami, ciągami pieszo-rowerowymi, parkingami oraz przystankami komunikacji miejskiej:

– Przystanki również utrzymywane są w stałej czystości, a to oznacza, że na bieżąco usuwane są z nich zanieczyszczenia – dodaje Hubert Leszczyński. – W ramach oczyszczania pasa drogowego usuwane są wszystkie znajdujące się na nim zanieczyszczenia, w tym także opadłe liście. Natomiast nie wszystkie chodniki są przez nas sprzątane. W przypadku ciągów pieszych leżących bezpośrednio przy danej nieruchomości, właściciel tej nieruchomości zobowiązany jest dbać o utrzymanie chodnika w czystości, poprzez usuwanie znajdujących się na nim zanieczyszczeń, w tym także opadłych liści.

Grabić czy nie grabić? To zależy!

Wygrabiać należy także trawniki, ponieważ trawa, póki nie ma mrozów, rośnie, więc nie powinno się jej pozbawiać światła, co może skutkować chorobami grzybowymi oraz jej zamieraniem. Nie bez znaczenia jest w tym przypadku sposób porządkowania terenów poprzez tzw. grabienie mechaniczne. Dla trawników jest to korzystne, ponieważ dzięki takim czynnościom usuwany jest tzw. „filc”. To nic innego jak martwa materia organiczna, która utrudnia wzrastanie nowych źdźbeł trawy.

Z trawników w miejskich parkach, skwerach usuwane są także liście porażone przez choroby, stanowiące zimowe schronienie dla patogenów. W szczególności dotyczy to liści kasztanowców, w których występują poczwarki szrotówka kasztanowcowiaczka.

Schronienie dla wielu gatunków zwierząt

Na terenie Suwałk usuwanie liści odbywa się na wszystkich terenach z zielenią zagospodarowaną, natomiast tereny niezagospodarowane takie jak np. lasek między Czarną Hańczą a ul. Polną  pozostawiony jest „naturze”.  Między krzewami, wokół drzew opadające liście tworzą naturalną ściółkę, przynosi ona dużo korzyści: zatrzymuje wilgoć i chroni glebę przed niekorzystnym ubijaniem. Dla drzew to ważne, szczególnie w czasie zimy, gdy nie ma śniegu. Ponadto liście są schronieniem dla wielu stworzeń, zimują w nich m.in. jeże, stanowią także pożywienie wielu organizmów. Umożliwiają choćby przetrwanie dżdżownicom, które przyczyniają się do spulchniania gleby, a same są pokarmem dla wielu innych gatunków. Przyroda, aby mogła cieszyć swoim pięknem, wymaga zachowania różnorodności biologicznej, więc należy ją wspierać w każdy możliwy sposób.

Warto ponownie podkreślić, iż metody prowadzenia jesiennych prac porządkowych powinny zawsze uwzględniać procesy zachodzące w przyrodzie i nie mogą być ukierunkowane wyłącznie na poprawę estetyki otoczenia.

Udostępnij: