A
A
A
Kontrast

Jak wyglądały jesienne nasadzenia drzew?

Jak wyglądały jesienne nasadzenia drzew?

15 grudnia 2023

Pracownicy Działu Zieleni Miejskiej Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach w ramach jesiennych nasadzeń posadzili ponad 75 drzew. Gdzie? Nowe drzewa pojawiły się m.in. przy ul. Utrata, na terenie suwalskich bulwarów oraz na ul. Sejneńskiej. Prace zostały przeprowadzone w pierwszej połowie listopada, kiedy to warunki atmosferyczne były idealne do takich prac.

Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej zasadził m.in. brzozy, buki, głogi oraz dęby. Warto zaznaczyć, że nowe drzewa nie są małymi sadzonkami, a mają ponad 2 metry wysokości.

Najwięcej drzew zostało posadzonych na suwalskich bulwarach, zyskały one 18 szt. brzóz, buków, głogów oraz olszy czarnej.  Przy ul. Utarta zasadzono 8 lip w ramach nasadzeń rekompensujących, natomiast teren bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach wzbogacił się o 50 nowych brzóz – również w ramach nasadzeń rekompensujących.

Drzewa zostały posadzone późną jesienią, ponieważ jest to najlepszy okres na sadzenie drzew. Wynika to z warunków klimatycznych – większa wilgotność i niska temperatura (ale jeszcze nie poniżej zera) sprawiają, że jest większe prawdopodobieństwo, że drzewa się  przyjmą. Dlatego, korzystając ze sprzyjającej aury, ZDiZ w Suwałkach wykonał nasadzenia w pierwszej połowie listopada. Jeżeli warunki atmosferyczne będą sprzyjające zaplanowane są kolejne nasadzenia nowych drzew.

Nasadzenia to nie wszystko

Rola pracowników Działu Zieleni Miejskiej ZDiZ w Suwałkach nie kończy się na posadzeniu nowych drzew. Dbają oni o nowe rośliny przez cały rok kalendarzowy. W okresie wiosennym oraz letnim wykonywane jest regularne podlewanie drzew lub stosowane są specjalistyczne worki nawadniające, które ułatwią roślinom aklimatyzację. Oprócz tego, wykonywane są inne zabiegi pielęgnacyjne, m.in.:

  • cięcia sanitarne, polegające na usuwaniu obumarłych gałęzi, odrostów korzeniowych i pniowych, by zachować formę i pokrój drzew,
  • odchwaszczanie, nawożenie i spulchnianie ziemi wokół drzew, uzupełnianie podłoża odpowiednią ściółką,
  • dbanie o porządek i konserwacja elementów stabilizujących drzewa,
  • zabezpieczenie drzew przed zgryzaniem oraz ochrona w okresie zimowym.

Warto również zaznaczyć, że sadzenie młodych drzew w warunkach miejskich jest trudne i zdarza się, że rośliny zamierają w okresie gwarancji i pielęgnacji. Wpływ na to, jak młode drzewo poradzi sobie po posadzeniu ma m.in. gatunek drzewa, jego wiek i stan, ziemia, w której jest sadzone oraz sąsiedztwo i warunki atmosferyczne. Czasami, nawet przy prawidłowej pielęgnacji, materiał roślinny się nie przyjmuje. Dlatego też, wykonawcy nasadzeń zobowiązani są do odsadzeń gwarancyjnych w przypadku niepowodzenia w przyjęciu się drzew. Wymiana w ramach gwarancji roślin, które uschły, odbywa się w najlepszych dla drzew porach, czyli jesienią i wiosną.

„Zielone Suwałki”

Przypomnijmy, iż w listopadzie br. rozpoczęła się również realizacja projektu pn. „Zielone Suwałki – tworzenie nowych terenów zielonych i bioróżnorodności” w ramach którego zostało zaplanowane założenie parków kieszonkowych i linearnych, założenie zielonych przystanków oraz rozbetonowanie placów na terenie miasta.

W ramach w/w projektu prace rozpoczęły się w listopadzie, niestety pogoda utrudniła kontynuację nasadzeń. Jeżeli warunki pogodowe pozwolą prace poprawkowe zostaną wykonane do połowy grudnia br.

Obecnie została „rozbetonowana” część Placu im. M. Konopnickiej oraz fragment Placu Marszałka J. Piłsudskiego. W tych miejscach pojawiło się 29 nowych drzew, zasadzono klony pospolite oraz brzozy.

Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany do odsadzenia  na własny koszt drzew i bylin, które nie wejdą w okres wegetacji wiosną 2024r.

Udostępnij: