A
A
A
Kontrast

Informacje dotyczące oświetlenia suwalskich ulic

Informacje dotyczące oświetlenia suwalskich ulic

27 czerwca 2020

Od kilku miesięcy Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach – we współpracy z podmiotem zewnętrznym -prowadzi działania polegające na modernizacji oświetlenia ulicznego. Ma to związek z realizacją II etapu projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, który zakłada wymianę ponad 2 tysiące opraw. Stare, sodowe i rtęciowe oprawy oświetlenia ulicznego są zastępowane nowoczesnymi oprawami typu LED o obudowie aluminiowej z autonomiczną redukcją mocy. Dodatkowo w ramach inwestycji, która zostanie zakończona do końca III kwartału, siedem lamp będzie zasilanych panelami fotowoltaicznymi.

Dzięki tej inwestycji blisko 90% lamp ulicznych będzie świecić światłem LED. Tym samym zmniejszy się zapotrzebowanie na energię elektryczną, co jednocześnie pozwoli wygenerować Miastu Suwałki wymierne oszczędności.

Nocne wyłączenie oświetlenia

W związku ze spadkiem przychodów samorządów, co jest negatywnym skutkiem trwającego stanu epidemii, wiele jednostek samorządu terytorialnego, w ramach ograniczania kosztów podjęły decyzję o częściowym wyłączeniu oświetlenia ulicznego. Takie działania od połowy kwietnia realizowane są również w Suwałkach. W zależności od funkcji obszaru, natężenia ruchu, czy też liczby osób zamieszkujących w danej lokalizacji, oświetlenie uliczne w godzinach wieczornych i nocnych  funkcjonuje w następujących wariantach:

1. Całkowite wyłączenie oświetlenia

 • Boisko przy ul. Wileńskiej
 • Park przy dw. Kolejowym PKP – niskie oprawy parkowe
 • Park przy ul. Putry
 • Park za Aquaparkiem
 • ul. Wyszyńskiego – oświetlenie parkowe przy DPS Kalina (wyłączone dwie fazy)
 • Parking przy Arena Suwałki
 • Park Konstytucji 3 Maja + pomnik Papieża
 • ul. 24 Sierpnia oświetlenie parkowe od strony Zalewu Arkadia
 • Boisko przy ul. Jagiełły 48
 • Plac Marii Konopnickiej (iluminacja budynków, kule)

2. Całkowite wyłączenie oświetlenia – po godzinie 23:00 (do 23:00 oświetlenie świeci)

 • ul. Staniszewskiego
 • ul. Reja zamiejski – od cmentarza do granic miasta
 • ul. Raczkowska (strefa ekonomiczna) na odcinku od przejazdu kolejowego do granic miasta
 • ul. Wojska Polskiego przy zajeździe Cowboy
 • ul. Północna od Pileckiego do granic miasta
 • ul. Pileckiego
 • ul. Wyszyńskiego od ul. Pileckiego w kierunku ogródków działkowych
 • ul. Zastawie na odcinku od ogródków działkowych do ul. Francuskiej
 • ul. Innowacyjna
 • ul. Walerego Romana
 • ul. Utrata od Staniszewskiego do dawnego przejazdu kolejowego
 • ul. Majerskiego
 • ul. Dąbrowskiego (część odcinka ulicy)
 • ul. Rzemieślnicza
 • ul. Hubala

3. Całkowite wyłączenie oświetlenia – (dwie fazy nie świecą, jedna pozostaje i świeci)

 • ul. Armii Krajowej na odcinku od Reja do Pułaskiego
 • ul. Sikorskiego od Grunwaldzkiej do granic miasta
 • ul. Zastawie od ul. Powstańców Wielkopolskich w kierunku granic miasta
 • ul. Grunwaldzka od Bakałarzewskiej do Powstańców Wielkopolskich
 • ul. Bakałarzewska od ul. Grunwaldzkiej w kierunku granic miasta

4. Wyłączenie dwóch faz po godzinie 23:00 (świecić się będzie co trzecia lampa) lub jednej fazy (nie świecić będzie co trzecia lampa)

 • ul. Sejneńska od torów do granic miasta
 • ul. Piaskowa
 • ul. Leśna z wyłączeniem ul. Wojska Polskiego i dublera pomiędzy Krakowską i Wojska Polskiego
 • ul. Piłsudskiej
Udostępnij: