A
A
A
Kontrast

Gdzie te piękne ogrody i kwieciste balkony?

Gdzie te piękne ogrody i kwieciste balkony?

15 lipca 2020

Już niedługo dowiemy się gdzie w Suwałkach znajdują się „tonące” w kwiatach balkony oraz najpiękniejsze zielone posesje. We wtorek (14 lipca) prace rozpoczęła 5-osobowa komisja konkursu „Gdzie te piękne ogrody i kwieciste balkony”. Powołany przez Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni zespół w ciągu najbliższych kliku tygodni dokona przeglądu zgłoszonych do konkursu obiektów. Zgodnie z jego zasadami ocenie będzie podlegać wyłącznie żywa zieleń, a przy ustaleniu werdyktu komisja weźmie pod uwagę m.in. oryginalność kompozycji, poziom utrzymania zieleni, ogólny wygląd estetyczny obiektu czy też wpływ kompozycji na dekorację i estetykę miasta.

To już XXIV edycja konkursu, którego organizatorem jest Prezydent Miasta Suwałk a koordynatorem Zarząd Dróg i Zieleni. Jego celem jest zaangażowanie jak największej liczby mieszkańców na rzecz poprawy estetyki miasta, rozwoju zróżnicowanych form zieleni w mieście czy też kształtowanie postaw proekologicznych.

Zgłoszone do konkursu obiekty oceniane są w siedmiu kategoriach:

  • Balkony, tarasy;
  • Zieleń na terenie placówek oświatowych,
  • Ogródki przydomowe przy budynkach wielorodzinnych (zabudowa blokowa);
  • Ogródki przydomowe przy domach wolnostojących i w zabudowie szeregowej;
  • Zieleń na terenie zakładów pracy do 1000m2 powierzchni zagospodarowanej zielenią;
  • Zieleń na terenie zakładów pracy powyżej 1000 m2 powierzchni zagospodarowanej zielenią;
  • Ogrody działkowe wytypowane przez Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Na laureatów konkursu, których poznamy najpóźniej na początku września, czekają nagrody finansowe w postaci voucherów od 250,00 do 750,00 zł do wykorzystania w jednym ze sklepów ogrodniczych na terenie Suwałk.

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymują vouchery o wartości 100,00 zł.
Udostępnij: