A
A
A
Kontrast

Gdzie postawić nowe ławki?

Gdzie postawić nowe ławki?

10 listopada 2023

Ławki w przestrzeni miejskiej są pomocą w codziennym funkcjonowaniu – zarówno dla seniorów, jak i młodszych mieszkańców np. rodziców z dziećmi. I to właśnie mieszkańcy wiedzą najlepiej, gdzie takich ławek brakuje – dlatego też Prezydent Miasta Suwałk ogłosił konsultacje społeczne na temat planowanego rozmieszczenia ławek na terenie miasta.

Konsultacje rozpoczną się w najbliższy poniedziałek, 13 listopada i potrwają do 27 listopada br.

Celem przeprowadzenia konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców Suwałk na temat rozmieszczenia ławek oraz wskazanie przez nich miejsc gdzie brakuje tych elementów infrastruktury.

Osoby biorące udział w konsultacjach mogą wskazać skwer, park albo miejsce na trasie po drodze na zakupy. Warunkiem jest to, by miejsce znajdowało się na terenie należącym do miasta.

JAK ZGŁOSIĆ PROPOZYCJĘ MIEJSCA NOWEJ ŁAWKI?

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w dwóch formach:

  • on-line poprzez platformę NaprawmyTo.pl (dostępny będzie tam konkretny znacznik dotyczący propozycji na miejsce do ustawienia ławeczki. Będzie można zaznaczyć dokładną lokalizację na mapie.)
  • W formie tradycyjnego formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@zdiz.suwalki.pl albo przesłać lub dostarczyć na adres:

Urząd Miejski w Suwałkach
ul. Mickiewicza 1,
16-400 Suwałki.

Formularz został też dołączony do wydania DwuTygodnika Suwalskiego z dnia 9 listopada br.

Poniżej prezentujemy również mapę dotyczącą obecnego rozmieszczenia ławek i miejsc do siedzenia. W chwili obecnej na terenach urządzonych należących do ZDiZ w Suwałkach, OSiR w Suwałkach oraz SOK-u rozmieszczonych jest 638 ławek, natomiast na terenie całego miasta znajdują się 883 miejsca do siedzenia.

Po zebraniu i opracowaniu wniosków z konsultacji społecznych informacja zostanie przekazana Radzie Miejskiej w Suwałkach.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk oraz mapa z lokalizacją ławek

Mapa z lokalizacją ławek Gdzie postawić nowe ławki?
Udostępnij: