A
A
A
Kontrast

Znamy laureatów konkursu „Gdzie te piękne ogrody i kwieciste balkony”

Znamy laureatów konkursu „Gdzie te piękne ogrody i kwieciste balkony”

13 września 2021

W niedzielę (12 września 2021 r.) podczas konkursu kulinarnego pn. „Sąsiedzi przy stole” odbywającego się w Parku Konstytucji 3-ego Maja, zostały ogłoszone wyniki konkursu „Gdzie te piękne ogrody i kwieciste balkony”. Była to jubileuszowa XXV edycja konkursu Prezydenta Miasta Suwałk organizowanego przy współpracy z Zarządem Dróg i Zieleni. W tym roku wpłynęły 184 zgłoszenia. Świadczy to przede wszystkim o utrzymującej się przez ponad 20 lat popularności konkursu, ale także o dużej liczbie osób, które w sposób szczególny, niekiedy artystyczny, dbają o estetykę swoich nieruchomości zdobiąc je pięknymi kwiatami i krzewami.

Podobnie jak w latach ubiegłych zgłoszenia były oceniane przez powołaną przez Prezydenta Miasta komisję konkursową, złożoną z przedstawicieli Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego w Suwałkach, Rodzinnych Ogródków Działkowych, a także Zarządu Dróg i Zieleni. W dniach 12-23 lipca komisja konkursowa odwiedziła położone na terenie Suwałk obiekty wskazane w zgłoszeniach do konkursu i oceniła prezentowane w siedmiu kategoriach:

 1. Balkony, tarasy,
 2. Zieleń na terenie placówek oświatowych,
 3. Ogródki przy budynkach wielorodzinnych (zabudowa blokowa),
 4. Ogródki przy domach wolnostojących i w zabudowie szeregowej,
 5. Zieleń na terenie zakładów pracy o powierzchni zieleni do 1000 m2,
 6. Zieleń na terenie zakładów pracy o powierzchni zieleni powyżej 1000 m2,
 7. Ogrody działkowe ( kategoria wprowadzona w tym roku).

Cenne nagrody zostały przyznane

Przy ocenie obiektów konkursowych brano pod uwagę przed wszystkim wpływ kompozycji na dekorację i estetykę miasta, oryginalność kompozycji, poziom utrzymania zieleni, ogólny wygląd estetyczny obiektu, ukwiecenie obiektu.

Z tegorocznej edycji konkursu zostało wykluczonych dwoje uczestników. W pierwszym przypadku w zgłoszonym ogrodzie przydomowym stwierdzono brak kwiatów, jedynym elementem dekoracyjnym ogrodu było nieestetycznie wykonane małe oczko wodne. W drugim przypadku właścicielki zgłoszonego ogrodu nie było w domu, a  rośliny na balkonie nie były widoczne na zewnątrz.

Laureaci, a także pozostali uczestnicy konkursu, którzy z należytą starannością dbali i oczywiście umożliwili komisji konkursowej ocenę swoich prac we wskazanej lokalizacji, otrzymali nagrody w postaci voucherów do zrealizowania w sklepach ogrodniczych na terenie Suwałk. W przypadku laureatów ich wartość waha się od 250 zł do 750 zł. Pozostali uczestnicy otrzymali bony o wartości 100 zł.

Łączna wartość nagród przyznanych w XXV edycji konkursu to 27.100,00 zł .

Nagrody specjalne, na łączną kwotę 750 Złotych, które trafiły do laureatów konkursu,  ufundował również partner konkursu Centrum Ogrodnicze „ILEX”.

W wyniku przeprowadzonego przeglądu,  komisja konkursowa postanowiła przyznać następujące miejsca w poszczególnych kategoriach:

 

a/ balkony, tarasy 

(2021 r. – 108 zgłoszeń)

 • I miejsce – Bożena Ruszewska
 • II miejsce – (ex aequo) – Wiesława Wilczewska, Katarzyna Krukowska, Dorota Słabińska,  Anna Chmielewska, Barbara Łukaszewicz
 • III miejsce (ex aequo)  –  Janina Szczerbowska, Irena Krzywicka, Ewa Sztorc, Halina Racka, Edyta Szafranowska

b/ Zieleń na terenie placówek oświatowych

 (2021 r. – 5 zgłoszeń)

 • I miejsce –  Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w S-ch
 • II miejsce  –  Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w  S-ch
 • III miejsce – Zespół Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II w S-ch

c/ Ogródki przy blokach wielorodzinnych  (zabudowa blokowa)

 (2021 r. – 36 zgłoszeń)

 • I miejsce  –  Alicja Klucznik
 • II miejsce   – Janina Suchocka
 • III miejsce (ex aequo) – Janina Siwicka, Zofia Ben Brahim, Bożena Baszłaminow

 d/ Ogródki przy domach wolnostojących i w zabudowie szeregowej 

(2021 r. – 22 zgłoszenia)

 • I miejsce  –   Krzysztof  Kiersztyn
 • II miejsce  –  Małgorzata Szałaj
 • III miejsce (ex aequo)  –  Hanna Ferenc, Dorota Szczodruch

 e/ Zieleń na terenach zakładów pracy o powierzchni zieleni do 1000 m2  

   (2021 r. – 2 zgłoszenia)

 • I  i III miejsca – nie przyznano
 • II miejsce (ex aequo) –  Zakład Produkcyjno-Usługowy „ART” , Zdzisław Bziom, Stowarzyszenie Aktywności Społecznej „Nie Po Drodze”

 f/ Zieleń na terenach zakładów pracy o powierzchni zieleni  powyżej 1000 m2

(2021 r. – 2 zgłoszenia , 2020 r. – 2 zgłoszenia)

 • I miejsce – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w S-ch,
 • II i III miejsca – nie przyznano

g/ Ogrody działkowe

(2021 r. – 9 zgłoszeń, 2020 r. 12 zgłoszeń)

 • I miejsce – Małgorzata i Krzysztof  Makarewicz – Rodzinny Ogród Działkowy „Jaćwing”
 • II miejsce – Renata Kucharska, Rodzinny Ogród Działkowy „Borówka”
 • III miejsce – Dariusz Mazurkiewicz, Rodzinny Ogród Działkowy  im. M. Konopnickiej

Nagrody specjalne  na łączną  kwotę  750 zł. ufundowane przez Centrum Ogrodnicze „Ilex” otrzymali:

 1. Pani Krystyna Puza
 2. Pan Marian Naruszewicz
 3. Pan Marek Popowski

Jednocześnie informujemy, iż osoby, które nie odebrały przyznanej nagrody w minioną niedzielę powinny zgłaszać się do siedziby Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach, ul. Sejneńska 84 pokój nr 5 w godz. 7:00 – 15:00.

W przypadku dodatkowych pytań pozostajemy do dyspozycji pod numerem telefonu: 87 566 95 37.

 

Udostępnij: