A
A
A
Kontrast

Estetyczne Suwałki – podsumowujemy rok 2023

Estetyczne Suwałki – podsumowujemy rok 2023

20 lutego 2024

Oczyszczanie każdego tygodnia prawie 200 km suwalskich ulic, sprzątanie przystanków autobusowych i opróżnianie około 1100 sztuk koszy ulicznych oraz parkowych. Do tego dbanie o estetykę małej infrastruktury miasta oraz nadzór nad wyposażeniem placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenach zarządzanych przez Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach. To czynności Działu Oczyszczania i Napraw w 2023 roku podjęte w ramach oczyszczania i utrzymania porządku w Suwałkach.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach codziennie dba o to, by miejska przestrzeń była oczyszczona, a kosze uliczne opróżnione. Wszystko to po to aby przestrzeń Suwałk można była określić jako czystą, uporządkowaną oraz estetyczną.

Mechaniczne oczyszczanie ulic

W zakresie prac związanych z utrzymywaniem porządku i czystości na terenie miasta ZDiZ w Suwałkach realizuje zadania mechanicznego oczyszczania dróg. Za pomocą specjalistycznego sprzętu niemal każdego dnia (z wyjątkiem okresu zimowego) pracownicy przemierzają kilometry dróg miasta, zmywając je i usuwając z nich piasek, kurz, błoto, liście i inne zanieczyszczenia.

Oprócz metod mechanicznych do pracy przy oczyszczaniu miasta wykorzystywane są sprzęty tradycyjne, jak miotły, grabie, czy myjki ciśnieniowe. Używane są w miejscach, do których pojazdy nie mają dostępu – np. na chodniki, ciągi rekreacyjne, schody terenowe czy przystanki komunikacji miejskiej.

Kalendarz sprzątania poszczególnych ulic opublikowany był na stronie internetowej zdiz.suwalki.pl.  Harmonogram był jednak elastyczny ze względu na dni świąteczne i zależny od pogody, prace nie odbywały się podczas ulewnych deszczy, a do sprzątania konieczna była temperatury powyżej zera. Ponadto oczyszczane były elementy miejskiej infrastruktury, czyli m.in. miejsca parkingowe, schody terenowe oraz przystanki autobusowe.

Opróżnianie koszy na śmieci

Oprócz sprzątania ulic Dział Oczyszczania i Napraw odpowiedzialny jest również za opróżnianie ulicznych oraz parkowych koszy na śmieci. Na terenie Suwałk znajduje się około 1100 sztuk koszy na śmieci, które codziennie były opróżniane przez pracowników ZDiZ w Suwałkach. Częstotliwość, z jaką ekipy porządkowe wybierały śmieci, zależała od intensywności zapełniania pojemników i była dostosowywany do potrzeb. Oprócz opróżniania śmieci sprawdzany był również stan koszy oraz ich estetyka.

Zimowe utrzymanie suwalskich dróg

W okresie zimowym, czyli od listopada do końca marca Dział Oczyszczania i Napraw prowadzi działania związane z utrzymaniem zimowym na suwalskich drogach. Negatywne skutki zimy łagodzone są na ulicach, przystankach komunikacji miejskiej, ciągach pieszych i rowerowych oraz na parkingach i przejściach dla pieszych.

Naprawa urządzeń i pojazdów

Dodatkowo pracownicy Działu Oczyszczania i Napraw są odpowiedzialni za utrzymanie, remonty oraz naprawę urządzeń i pojazdów będących na wyposażeniu Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach. Mechanicy są odpowiedzialni za przyjęcie pojazdów do naprawy, weryfikację uszkodzeń i określenie zakresu pracy oraz przekazanie sprzętu do dalszej eksploatacji. To właśnie oni przygotowują urządzenia niezbędne do oczyszczania ulic, koszenia trawy, dbania o zieleń miejską oraz łagodzenia negatywnych skutków zimy na ulicach.

Udostępnij: