A
A
A
Kontrast

Drzewa w mieście, czyli nasza zielona odpowiedzialność

Drzewa w mieście, czyli nasza zielona odpowiedzialność

5 sierpnia 2020

Wycinka każdego drzewa w przestrzeni miejskiej często wywołuje kontrowersje. Nie ma się czemu dziwić, ponieważ jego usunięcie powoduje zauważalną zmianę w architekturze miejskiego krajobrazu i negatywnie rzutuję na jego estetykę. Drzewa oprócz wartości estetycznych niosą za sobą przede wszystkim wartości ekologiczne. To właśnie one produkują tlen, oczyszczają powietrze, a w upalne letnie dni dają tak bardzo potrzebny cień.

Można powiedzieć, że drzewo jest przyjacielem człowieka. Przyjacielem, którym w zależności od gatunku żyje dłużej niż on sam. Jednak tak jak każdy żywy organizm tak i drzewa chorują, z czasem stają się kruche i w końcu umierają. Wtedy stają się bardzo niebezpieczne i wymagają interwencji człowieka. Tak samo dzieję się, gdy w wyniku silnego wiatru ulegają uszkodzeniom mechanicznym.

Współczesna odpowiedzialność a ….

Uszkodzony miejski drzewostan może realnie zagrażać nie tylko mieniu, ale przede wszystkim bezpieczeństwu osób przemieszczających się w przestrzeni publicznej. Dzięki stałemu monitoringowi stanu drzew, a także działaniom prewencyjnym pracowników Działu Zieleni Miejskiej polegającym na leczeniu chorych drzew lub wycince tych, u których nastąpił nieodwracalny proces biologicznej degradacji, w ostatnich latach nikt nie ucierpiał. Pomimo tego konary naruszonych drzew spadły w minionym roku m.in. na ławkę w Parku Konstytucji 3-ego Maja oraz na popularny wśród suwalczan ciąg pieszo-rowerowy przebiegający wzdłuż Czarnej Hańczy. Należy jednak wspomnieć, iż w 1999 i 2001 roku w Suwałkach spadające konary kruchych lub uszkodzonych drzew śmiertelnie raniły mężczyznę w średnim wieku i uczennicę jednej z suwalskich szkół. Te wydarzenia sprawiły, iż podjęto działania, aby chronić mieszkańców miasta i ich mienie.

Choć wycinka drzew jest ostatecznością, to ze wspomnianych już względów bezpieczeństwa pracownicy Zarządu Dróg i Zieleni w ostatnim czasie usunęli kilka drzew realnie zagrażających mieszkańcom. Miało to miejsce m.in. przy budowie parkingu na zapleczu miejskiego żłobka pomiędzy ul. Wojska Polskiego i T. Noniewicza, skąd usunięto 3 drzewa. Pierwotnie nic na to nie wskazywało, niemniej po obserwacjach i ocenie ich stanu, z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa rodziców przywożących dzieci do żłobka jak również korzystających z parkingów mieszkańców bloków podjęto ww. działania. Z tych samych względów wczoraj nastąpiła wycinka dwóch drzew w Parku Konstytucji 3 Maja. Ponadto jeszcze w kilku lokalizacjach dojdzie w najbliższym czasie do korekty miejskiego drzewostanu.

… odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń

Każde wycięcie drzewa poprzedzone jest zgodą właściwego organu, którymi na terenie miasta są: Miejski Konserwator Zabytków (drzewa w obszarze nadzoru konserwatorskiego), Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz Dyrektora Suwalskiego Parku Krajobrazowego (drzewa w pasie dróg publicznych przebiegających poza strefą nadzoru konserwatorskiego). To ww. organy wskazują również na zakres kompensacji przyrodniczej, czyli tzw. obowiązku „odtworzenia” drzewostanu w postaci odsadzenia drzew lub krzewów.

Obecność drzew w przestrzeni miejskiej nie jest dziełem przypadku. To za sprawą działalności człowieka pojawiły się one w konkretnym miejscu. Dlatego też będąc odpowiedzialnym wobec przyszłych pokoleń, Zarząd Dróg i Zieleni będzie zapraszał mieszkańców miasta do konsultacji m.in. przy określaniu gatunków drzew, a także miejsca ich odsadzenia. Oprócz tego przeprowadzi działania edukacyjne, których jednym z elementów będzie wspólne sadzenie drzew na terenach, na których w ostatnim czasie usunięto chore lub obumarłe.

Choć kompensacja drzewostanu jest procesem wieloletnim, to liczba odsadzonych drzew – wielokrotnie przewyższająca liczbę tych usuniętych – pozwala założyć, że przyszłe pokolenia będą żyć nie tylko w pogodnych, ale i zielonych Suwałkach.

Udostępnij: