A
A
A
Kontrast

Dokumentacja na ul. Paca gotowa. W sierpniu remont.

Dokumentacja na ul. Paca gotowa. W sierpniu remont.

4 lipca 2020

W pierwszej połowie sierpnia rozpocznie się ujęty na ten rok w planie działalności Zarządu Dróg i Zieleni remont ulicy Ludwika Michała Paca. Prace, które w pierwszym etapie będą obejmować naprawę nawierzchni blisko 200 metrowego odcinka chodnika dla pieszych, przebiegającego wzdłuż zachodniej strony drogi osiedlowej łączącej ul. Alfreda Wierusza-Kowalskiego z ul. Armii Krajowej, wykonają pracownicy Działu Bieżącego Utrzymania.

Gotowa jest już dokumentacja techniczna, co pozwoliło na dokonanie zgłoszenia planowanych prac budowlanych. Zgodnie z porozumieniem zawartym w tym roku pomiędzy Miastem Suwałki a Suwalską Spółdzielnią Mieszkaniową dotyczącym finansowania prac w pierwszym etapie zostaną wykonane chodniki wraz z podbudową, zatoki parkingowe oraz zostanie zmodernizowane oświetlenie uliczne. W miejscu starych slupów pojawią się nowe konstrukcje a sodowe oprawy zastąpią energooszczędne ledy.

Pierwotnie remont ulicy był planowany na początek lipca. Jednak po rezygnacji firmy PRASKO Construction Sp. z o.o., która miała wybudować ul. 100-lecia Niepodległości, pracownicy Zarządu Dróg i Zieleni zostaną skierowani do wykonania prac drogowych w tym rejonie.

Udostępnij: