A
A
A
Kontrast

Dbamy o oświetlenie uliczne

Dbamy o oświetlenie uliczne

27 kwietnia 2023

Jednym z zadań Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach jest utrzymywanie w dobrym stanie infrastruktury oświetleniowej. Zakres prac obejmuje zarządzanie oświetleniem, nadzór nad konserwacją urządzeń oraz kontrola nad jakością i nowoczesnością oświetlenia na etapie jego projektowania. W związku z tym przez cały rok na bieżąco podejmowane są interwencje w przypadku nieprawidłowego działania oświetlenia w mieście. Ponadto w 2018 roku podjęto decyzję o wymianie wyeksploatowanych słupów latarni oświetleniowych na terenie miasta i od tego czasu są one sukcesywnie wymieniane.

Wymiana zużytych elementów oświetlenia ulicznego

Słupy latarni oświetleniowych są istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz estetyki miasta, dlatego najstarsze z nich są wymieniane. W bieżącym roku prace związane z modernizacją oświetlenia wykonane zostały w Parku Północnym, gdzie 20 starych metalowych słupów oświetleniowych zamieniono na nowe słupy aluminiowe.

Obecnie prace modernizacyjne przeprowadzane są na ulicy gen. K. Pułaskiego. W bieżącym roku wymieniono już 9 latarni. Dalsze działania obejmują zdemontowanie pozostałych wyeksploatowanych stalowych słupów oświetleniowych posadowionych bezpośrednio w gruncie, a następnie zamontowanie w ich miejsce nowych słupów aluminiowych na uprzednio wkopanym fundamencie prefabrykowanym.

W tym roku zaplanowana jest również wymiana słupów oświetleniowych wzdłuż ulicy gen. W. Sikorskiego.

Odtworzenie uszkodzonych elementów oświetlenia ulicznego

Do awarii oświetlenia ulicznego najczęściej dochodzi z powodu załamań pogody takich jak wichury, burze, intensywne opady, oblodzenie linii napowietrznych. Zdarza się, że awarie występują z powodu wyeksploatowania jakiegoś elementu infrastruktury energetycznej lub są konsekwencją wypadku drogowego, np. gdy samochód uderzy w latarnię lub złącze energetyczne znajdujące się blisko drogi.

W bieżącym miesiącu pracownicy Działu Bieżącego Utrzymania przeprowadzili prace naprawcze przy latarniach oświetleniowych na siedmiu suwalskich ulicach. Wymiana uszkodzonych latarni oświetleniowych na skutek zdarzeń drogowych została wykonana przy ul. Reja, ul. Armii Krajowej, ul. Krakowskiej, ul. Lubelskiej, ul. Pileckiego, ul. E. Plater, ul. Hamerszmita, ul. Moniuszki i ul. Wyszyńskiego.

Koszty związane z naprawą punktów oświetleniowych w mieście ponosi Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach, a koszt napraw w 2022 roku wyniósł 82.491,45 złotych.

Gdzie zgłosić awarię oświetlenia ulicznego?

Miasto Suwałki inwestuje w nowoczesne systemy sterowania oświetleniem ulicznym, które umożliwiają miedzy innymi automatyczne powiadamianie o uszkodzeniach i awariach oświetlenia ulicznego poprzez połączenie kaskadowe. Obecnie system jest zainstalowany w 71 szafkach zasilających ze 128 wszystkich szaf sterowniczych na terenie miasta.

Ze względu na fakt dużej liczby punktów oświetleniowych nie podłączonych obecnie do nowoczesnego systemu oświetleniem ulicy, nie każda usterka jest szybko zauważana. W związku z tym mieszkańcy sami mogą dokonywać zgłoszeń nieprawidłowego działania oświetlenia ulicznego. Do dyspozycji zgłaszających udostępniony został adres e-mail oraz całodobowy numer telefonu, pod którym możne przekazać niezbędne informacje:

  • adres e-mail: mado@onet.pl
  • numer telefonu: 518 038 323(ze względu na dużą ilość zgłoszeń czas oczekiwania na rozmowę może się wydłużyć, w przypadku braku połączenia konserwator oddzwania);
  • automat zgłoszeniowy: 87 563 17 68
Udostępnij: