A
A
A
Kontrast

Burze weryfikują stan miejskiego drzewostanu

Burze weryfikują stan miejskiego drzewostanu

24 czerwca 2021

Są już pierwsze skutki dzisiejszej burzy, która przeszła nad Suwałkami. Silne porywy wiatru, w kilku miejscach naszego miasta poważnie uszkodziły drzewostan. Działo się tak m.in. w Parku Konstytucji 3 Maja, gdzie upadająca gałąź mocno uszkodziła rosnące obok drzewo, a następnie runęła na ścieżkę spacerową niedaleko parkingu przed Urzędem Miasta. Na szczęście nikomu nic się nie stało, chociaż niedaleko przechodziło kilka osób. Warto podkreślić, iż drzewo, które uległo uszkodzeniu, przed nadejściem burzy pozornie wyglądało na zdrowe. Złamany konar odsłonił pień, który w środku był spróchniały jednoznacznie wskazując na postępującą śmierć biologiczną.

Podobna sytuacja miała miejsce na ul. Wojska Polskiego, gdzie konieczne było usuwanie drzewa z ciągu pieszo-rowerowego.

Mieszkańcy miasta informowali pracowników Zarządu Dróg i Zieleni o podobnych zdarzeniach także w innych lokalizacjach. W wyniku silnego wiatru duża gałąź spadła na ul. Adama Mickiewicza niedaleko jednostki ratowniczo-gaśniczej. Wiatr połamał drzewa także w okolicach kładki na ul. Ogrodowej.

 Ochrona drzew i mieszkańców

Niestety żywioł po raz kolejny pokazał swoją siłę, ale przypomniał również o konieczności prowadzenia racjonalnej pielęgnacji miejskiego drzewostanu. Drzewa, które zdobią suwalskie ulice, skwery czy też parki, niejednokrotnie wymagają różnych zabiegów pielęgnacyjnych. Mogą również, pomimo zdrowego zewnętrznego wyglądu ulegać śmierci biologicznej.  

Pracownicy Działu Zieleni Miejskiej stale podejmują działania, których celem jest utrzymanie drzew w należytej kondycji. Niestety niektóre z prób ratowania chorych drzew okazują się bezskuteczne. Wtedy też uszkodzone drzewa oraz śmierć biologiczna drzewostanu zmusza miejskie służby do podejmowania często trudnych i jednocześnie niepopularnych decyzji dotyczących wycinki drzew. Jednak są to wyłącznie działania prewencyjne mające na celu chronić osoby przebywające na terenach miejskich i ich mienie.

Na szczęście w ostatnim czasie, dzięki podjętym działaniom, w Suwałkach nie doszło do zdarzeń, w których byłyby osoby poszkodowane.

Zanim jednak nastąpi wycinka drzew podejmowane są wszelkie zabiegi ratujące miejski drzewostan. Ostateczną decyzję o wycince chorego lub uszkodzonego drzewa podejmuje właściwy organ (m.in. Suwalski Park Krajobrazowy, działający w imieniu Prezydenta Miasta Suwałk Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego oraz Miejski Konserwator Zabytków)  po przeprowadzeniu niezbędnego postępowania, w którym rzetelnie oceniany jest stan drzewa.

Udostępnij: