A
A
A
Kontrast

501 drzew i krzewów przybędzie tej jesieni w Suwałkach

501 drzew i krzewów przybędzie tej jesieni w Suwałkach

20 października 2020

Dokładnie 465 drzew i 36 krzewów zostanie posadzonych do końca tego roku w naszym mieście. Nasadzeń dokona Dział Zieleni Miejskiej oraz dwie firmy, które realizowały inwestycje na terenie miasta. W przypadku Zarządu Dróg i Zieleni są to głównie działania wynikające z realizacji przyjętego na ten rok planu rozbudowy miejskiego drzewostanu. Dodatkowo zostaną wykonane nasadzenia zastępcze, które pojawią się w miejscu usuniętych drzew. Te nazywane są również „nasadzeniami kompensacyjnymi” i mają na celu zachowanie równowagi w drzewostanie po wycince drzew uszkodzonych, obumarłych, które ze względu na swój stan zagrażały bezpieczeństwu mieszkańców.

Nasadzenia zastępcze wykonywane są również na skutek wycinki drzew z uwagi na prowadzone inwestycje. Miało to miejsce m.in. przy budowie bulwarów nad Czarną Hańczą czy też wznoszeniu zabudowy wielorodzinnej przy ul. Sikorskiego. Jednakże organ wydający zezwolenie na wycinkę w takich sytuacjach zawsze wskazuje na obowiązek dokonania kompensacji określając jednocześnie jej zakres.

Najlepszy czas na sadzenie nowych drzew lub krzewów to wiosna lub jesień, jednak o tym, kiedy wykonać nasadzenia kompensacyjne, również decyduje organ wydający zezwolenie.

W ramach zaplanowanych działań najwięcej nowych drzew (225) zostanie posadzonych na bulwarach nad Czarną Hańczą. W tym miejscu będą dominować klony (tatarski i pospolity), ale nie zabraknie także Dębu szypułkowego, Olszy czarnej i takich egzotycznych jak Skrzydłoorzech kaukaski i Korkowiec amurski.

13 drzew pojawi się także w Parku Konstytucji 3-ego Maja. Pracownicy Działu Zieleni Miejskiej posadzą  Jabłoń japońską ‘Sargenta’, Świerk serbski, Świerk pospolity i Klon tatarski  (odm. Ginnala)

Poniżej wykaz lokalizacji, w których zostaną wykonane nasadzenia.

Plan nasadzeń - jesień 2020

Udostępnij: