A
A
A
Wersja kontrastowa

Strefa płatnego parkowania

DANE TELEADRESOWE OPERATORA STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA W SUWAŁKACH

Operatorem Strefy Płatnego Parkowania jest:
Konsorcjum:
Projekt Parking Service Sp. z o.o. ul. Drużbickiego 11 61-693 Poznań
Projekt Control Sp. z o.o. ul. Drużbickiego 11 61-693 Poznań
Biuro Strefy Płatnego Parkowania:
ul. Konopnickiej 7 16-400 Suwałki
tel/fax 87 567 32 52 kom. 519 350 549
godziny urzędowania: Poniedziałek-Piątek: 8:00 – 18:00

UWAGA

Wszelkie stwierdzone przez użytkownika nieprawidłowości związane z wnoszeniem opłat w urządzeniu można zgłosić do
Biuro Strefy Płatnego Parkowania kom. 519 350 549
celem niezwłocznej interwencji ze strony serwisu.

NR KONTA BANKOWEGO

Bank PEKAO SA o/Suwałki 94 1240 3363 1111 0010 4335 3328
opłata dodatkowa, upomnienie ze Strefy Płatnego Parkowania

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA OBOWIĄZUJE NA OBSZARZE

  • ulica Kościuszki – odcinek od skrzyżowania z ulicą Wigierską do skrzyżowania z ulicą Dwernickiego
  • ulica ks. Kazimierza Aleksandra Hammerszmita
  • ulica A. Mickiewicza – na odcinku od skrzyżowania z ulica Kościuszki od skrzyżowania z ulicą ks. Hammerszmita
  • Plac Marszałka J. Piłsudskiego

GODZINY OBOWIĄZYWANIA STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA W SUWAŁKACH

Strefa płatnego parkowania obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

SYSTEM MOBILET

Link do strony internetowej